« Mat 25:44 Ewangelia Mateusza 25:45 Mat 25:46 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy odpowie im mówiąc: Prawdziwie mówię wam, poniewasz nie uczyniliście jednemu z tych namniejszych, ani mnie uczyniliście.
2.WUJEK.1923Tedy im odpowie, mówiąc: Zaprawdę powiadam wam: Pókiście nie uczynili jednemu z tych najmniejszych, aniście mnie uczynili.
3.RAKOW.NTTedy odpowie im, mówiąc: Amen mówię wam: Ileście nie uczynili jednemu z tych namniejszych, i mnieście nie uczynili.
4.GDAŃSKA.1881Tedy im odpowie, mówiąc: Zaprawdę powiadam wam, czegościekolwiek nie uczynili jednemu z tych najmniejszych, i mnieście nie uczynili.
5.GDAŃSKA.2017Wówczas im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście i mnie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy im odpowie, mówiąc: Zaprawdę powiadam wam: pókiście nie uczynili jednemu z tych najmniejszych, i mnieście nie uczynili.
7.SZCZEPAŃSKIWtedy On im odpowie temi słowy: Zaprawdę, powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych <naj>mniejszych, aniście Mnie nie uczynili.
8.GRZYM1936A on im odpowie: Powiadam wam: ile razy nie uczyniliście tego choćby jednemu z tych najbiedniejszych, mnieście nie uczynili.
9.DĄBR.WUL.1973Wtedy odpowie im mówiąc: Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnie nie uczyniliście.
10.DĄBR.GR.1961Wtedy odpowie im mówiąc: Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnie nie uczyniliście.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili.
12.BRYTYJKAWtedy im odpowie tymi słowy: Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście.
13.POZNAŃSKAWtedy On odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Czegoście nie zrobili dla jednego z tych najmniejszych, nie zrobiliście dla Mnie.
14.WARSZ.PRASKAA On im odpowie: Zaprawdę mówię wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu spośród najmniejszych, nie uczyniliście tego i Mnie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy im odpowie, mówiąc: Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie zrobiliście jednemu z tych najmniejszych, ani i mnie nie zrobiliście.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZapewniam was - odpowie - czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście Mnie.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy odpowie im, mówiąc: Zaprawdę mówię wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście.