« Mat 25:6 Ewangelia Mateusza 25:7 Mat 25:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy wstały wszytkie dziewice one, i ochędożyły kaganki swe.
2.WUJEK.1923Tedy wstały one wszystkie panny i ochędożyły lampy swoje.
3.RAKOW.NTTedy wstały wszytkie panny ony, i ochędożyły kagańce swe.
4.GDAŃSKA.1881Tedy wstały one wszystkie panny i ochędożyły lampy swoje.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy wstały wszystkie te dziewice i przygotowały swoje lampy.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy wstały one wszystkie panny: i ochędożyły lampy swoje.
7.SZCZEPAŃSKIWtedy to zerwały się wszystkie owe panny, i uporządkowały kaganki swe.
8.GRZYM1936Wtedy zerwały się ze snu wszystkie panny i przygotowały się do wyjścia z pochodniami
9.DĄBR.WUL.1973Wtedy powstały wszystkie one panny i opatrzyły lampy swoje.
10.DĄBR.GR.1961Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły lampy swoje.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy.
12.BRYTYJKAWówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy.
13.POZNAŃSKAWtedy wszystkie panny zerwały się ze snu i przygotowały lampy.
14.WARSZ.PRASKAObudziły się tedy wszystkie panny i poczęły opatrywać swoje lampy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy wstały wszystkie owe dziewice oraz ustawiły swoje lampy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPanny się ocknęły i wzięły do rąk lampy.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy obudziły się wszystkie owe dziewice i uporządkowały swoje lampy.