« Mat 25:46 Ewangelia Mateusza 26:1 Mat 26:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy skończył Jezus wszytkie te słowa, rzekł uczniom swym:
2.WUJEK.1923I stało się, gdy dokończył Jezus tych wszystkich mów, rzekł uczniom swoim:
3.RAKOW.NTI sstało się gdy dokończył Jezus mów wszytkich tych, rzekł uczniom swym:
4.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy dokończył Jezus tych wszystkich mów, rzekł do uczniów swoich:
5.GDAŃSKA.2017A gdy Jezus dokończył tych wszystkich mów, powiedział do swoich uczniów:
6.SOŁOWEYCZYK.MATI stało się, gdy dokończył Jezus tych wszystkich powieści, rzekł uczniom swoim:
7.SZCZEPAŃSKIA gdy Jezus skończył całą tę mowę, rzekł do uczniów swoich:
8.GRZYM1936Gdy Jezus skończył te nauki, rzekł uczniom swoim:
9.DĄBR.WUL.1973I stało się, gdy dokończył Jezus wszystkich tych nauk, rzekł uczniom swoim:
10.DĄBR.GR.1961I stało się, gdy dokończył Jezus wszystkich tych nauk, rzekł uczniom swoim:
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, rzekł do swoich uczniów:
12.BRYTYJKAA gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, rzekł do uczniów swoich:
13.POZNAŃSKAKiedy Jezus skończył te wszystkie pouczenia, powiedział swoim uczniom: -
14.WARSZ.PRASKAA gdy Jezus dokończył wszystkich tych pouczeń, powiedział do swoich uczniów:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także się stało, że gdy Jezus zakończył te wszystkie słowa, powiedział do swoich uczniów:
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo skończeniu wszystkich tych mów Jezus powiedział do swoich uczniów:
17.TOR.NOWE.PRZ.I stało się, gdy Jezus skończył wszystkie te mowy, że powiedział do swoich uczniów: