« Mat 26:30 Ewangelia Mateusza 26:31 Mat 26:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy mówi im Jezus: Wszyscy wy obrazicie się we mnie nocy tej, bo napisano: Ubiję pasterza, a rozsypą się owce stada.
2.WUJEK.1923Tedy im rzekł Jezus: Wszyscy wy zgorszenie weźmiecie ze mnie téj nocy; albowiem jest napisano: Uderzę pasterza, i rozproszą się owce trzody.
3.RAKOW.NTTedy mówi im Jezus: Wszyscy wy zgorszycie się na mnie nocy tej. Abowiem napisano jest: Uderzę Pasterza, a rozproszą się owce trzody.
4.GDAŃSKA.1881Tedy im rzekł Jezus: Wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy; albowiem napisano: Uderzę pasterza, i będą rozproszone owce trzody.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Jezus powiedział do nich: Wy wszyscy zgorszycie się z mojego powodu tej nocy. Jest bowiem napisane: Uderzę pasterza i rozproszą się owce stada.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy im rzekł Jezus: Wszyscy wy zgorszenie weźmiecie ze mnie tej nocy. Albowiem jest napisano: Uderzy pasterza i rozproszą się owce trzody.
7.SZCZEPAŃSKIWówczas rzecze do nich Jezus: Wy wszyscy zwątpicie o Mnie tej nocy. Napisano bowiem: »Uderzę w pasterza, a rozproszą się owce trzody«.
8.MARIAWICIWtedy rzekł im Jezus: Wy wszyscy zgorszenie weźmiecie ze Mnie tej nocy; albowiem jest napisane: Uderzę Pasterza, i rozproszą się owce trzody.
9.GRZYM1936a Jezus im rzekł: Wszyscy wy tej nocy zgorszenie ze mnie weźmiecie. Jakoż napisane jest: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce trzody,
10.DĄBR.WUL.1973Wtedy rzekł im Jezus: Wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Powiedziane jest bowiem: Uderzę w pasterza a rozproszą się owce trzody.
11.DĄBR.GR.1961Wtedy rzecze im Jezus: Wy wszyscy zwątpicie o mnie tej nocy. Napisane jest bowiem: Uderzę w pasterza, a rozproszą się owce trzody.
12.TYSIĄCL.WYD5Wówczas Jezus rzekł do nich: Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy. Bo jest napisane: Uderzę Pasterza, a rozproszą się owce ze stada.
13.BRYTYJKAWtedy mówi do nich Jezus: Wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy; napisano bowiem: Uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody.
14.POZNAŃSKAWtedy mówi im Jezus: - Wy wszyscy opuścicie Mnie tej nocy. Napisano bowiem: "Uderzę Pasterza i stado owiec się rozproszy".
15.WARSZ.PRASKAI wtedy powiedział do nich Jezus: Tej nocy wszyscy wy zwątpicie we Mnie. Jest bowiem napisane: Uderzę pasterza i rozproszą się owce trzody.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy mówi im Jezus: Wy wszyscy zostaniecie przy mnie zgorszeni tej nocy; bowiem napisano: Uderzę pasterza, i rozproszą się owce trzody.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Jezus powiedział do nich: Tej nocy wy wszyscy odwrócicie się ode Mnie, gdyż jest napisane: Uderzę pasterza i rozproszą się owce trzody.
18.TOR.PRZ.2023Wtedy Jezus powiedział im: „Wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy; bo jest napisane: Uderzę pasterza i zostaną rozproszone owce stada.