« Mat 26:31 Ewangelia Mateusza 26:32 Mat 26:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz po wskrzeszeniu mojem uprzedzę was do Galileie.
2.WUJEK.1923Lecz gdy zmartwychwstanę, uprzedzę was do Galilei.
3.RAKOW.NTA gdy wzbudzon będę ja, uprzedzę was do Galileiey.
4.GDAŃSKA.1881Lecz gdy ja zmartwychwstanę, poprzedzę was do Galilei.
5.GDAŃSKA.2017Lecz gdy zmartwychwstanę, udam się do Galilei przed wami.
6.SOŁOWEYCZYK.MATLecz gdy zmartwychwstanę, uprzedzę was do Galilei.
7.SZCZEPAŃSKIAle po mem zmartwychwstaniu pójdę przed wami do Galilei.
8.MARIAWICILecz gdy zmartwychwstanę, uprzedzę was do Galilei.
9.GRZYM1936ale po zmartwychwstaniu uprzedzę was do Galilei.
10.DĄBR.WUL.1973Lecz gdy zmartwychwstanę, wyprzedzę was do Galilei.
11.DĄBR.GR.1961Ale gdy zmartwychwstanę, wyprzedzę was do Galilei.
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz gdy powstanę, udam się przed wami do Galilei.
13.BRYTYJKAAle po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei.
14.POZNAŃSKAA po moim zmartwychwstaniu pójdę przed wami do Galilei.
15.WARSZ.PRASKALecz po zmartwychwstaniu uprzedzę was do Galilei.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz po wzbudzeniu mnie, poprzedzę was do Galilei.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITAle po moim zmartwychwstaniu pójdę przed wami do Galilei.
18.TOR.PRZ.A po wzbudzeniu mnie, wyprzedzę was idąc do Galilei.”