« Mat 26:44 Ewangelia Mateusza 26:45 Mat 26:46 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy przyszedł ku uczniom, i mówi im: Śpicie ostatek i odpoczywajcie, oto przybliża się godzina, a syn człowieczy wydan będzie do rąk grzeszników.
2.WUJEK.1923Tedy przyszedł do uczniów swoich i rzekł im: Już śpijcie i odpoczywajcie; oto przybliżyła się godzina, a Syn człowieczy będzie wydan w ręce grzeszników.
3.RAKOW.NTTedy przychodzi do uczniów swych, i mówi im: Śpicie nawet, i odpoczywajcie; oto, przybliżyła się godzina, i Syn człowieczy wydan bywa w ręce grzeszników.
4.GDAŃSKA.1881Tedy przyszedł do uczniów swoich i rzekł im: Śpijcież już i odpoczywajcie; oto się przybliżyła godzina, a Syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.
5.GDAŃSKA.2017Potem przyszedł do swoich uczniów i powiedział do nich: Śpijcie jeszcze i odpoczywajcie. Oto nadchodzi godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy przyszedł do uczniów swoich, i rzekł im: Już więc śpijcie, i odpoczywajcie: oto przybliżyła się godzina, a Syn człowieczy będzie wydan w ręce grzeszników.
7.SZCZEPAŃSKIPotem wrócił do uczniów {swych} i rzekł im: Śpijcie już i odpoczywajcie! Oto nadeszła godzina, a Syn człowieczy ma być wydan w ręce grzeszników.
8.MARIAWICIWtedy przyszedł do uczniów Swoich i rzekł im: Śpijcie już i odpoczywajcie: oto przybliżyła się godzina, i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.
9.GRZYM1936Wreszcie wraca się do uczniów i mówi: Śpijcie już i odpoczywajcie: godzina już bliska a syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.
10.DĄBR.WUL.1973Wtedy przyszedł do uczniów swoich i rzekł im: Śpijcie już i odpoczywajcie, oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.
11.DĄBR.GR.1961Potem idzie do uczniów i mówi im: Śpijcie już i odpoczywajcie, oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.
12.TYSIĄCL.WYD5Potem przyszedł do uczniów i rzekł do nich: Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.
13.BRYTYJKAWtedy przyszedł do uczniów i mówił do nich: Śpijcie dalej i odpoczywajcie, oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.
14.POZNAŃSKAA potem przychodzi do uczniów i mówi im: - Wy nadal śpicie i odpoczywacie? Oto nadeszła godzina - Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.
15.WARSZ.PRASKAA potem przyszedł i powiedział uczniom swoim: Teraz już śpijcie i odpoczywajcie. Oto nadchodzi godzina. Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy przychodzi do swoich uczniów oraz im mówi: Odtąd śpijcie i odpoczywajcie; oto zbliżyła się godzina, a Syn Człowieka jest wydawany w ręce grzeszników.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie przyszedł do uczniów i powiedział do nich: Potem będziecie spać i odpoczywać. Nadeszła godzina! Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.
18.TOR.PRZ.Wtedy przyszedł do swoich uczniów i powiedział im: „Jeszcze śpicie i odpoczywacie? Oto przybliżyła się godzina, i Syn Człowieczy wydany zostaje w ręce grzeszników.