« Mat 26:48 Ewangelia Mateusza 26:49 Mat 26:50 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wnet przystąpiwszy ku Jezusowi rzekł: Bądź zdrów Rabbi, i pocałował go.
2.WUJEK.1923I natychmiast przystąpiwszy do Jezusa, rzekł: Bądź pozdrowion, Rabbi! i pocałował go.
3.RAKOW.NTI wnet przystąpiwszy do Jezusa, rzekł: Bądź pozdrowiony, Rabbi! i pocałował go.
4.GDAŃSKA.1881A wnet przystąpiwszy do Jezusa, rzekł: Bądź pozdrowiony, Mistrzu! i pocałował go.
5.GDAŃSKA.2017Zaraz też podszedł do Jezusa i powiedział: Witaj, Mistrzu! I pocałował go.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI wnet przystąpiwszy ku Jezusowi, rzekł: Bądź pozdrowion Rabbi, i pocałował go.
7.SZCZEPAŃSKIA zbliżywszy się szybko do Jezusa, rzekł: Witaj Mistrzu! - i pocałował Go.
8.GRZYM1936I zaraz podszedł do Jezusa i pozdrowił go: Witaj, mistrzu. I pocałował go.
9.DĄBR.WUL.1973A natychmiast przystępując do Jezusa rzekł: Bądź pozdrowiony, Rabbi! I pocałował go.
10.DĄBR.GR.1961A natychmiast przystąpiwszy do Jezusa rzekł: Bądź pozdrowiony, Rabbi! I pocałował go.
11.TYSIĄCL.WYD5Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: Witaj, Rabbi!, i pocałował Go.
12.BRYTYJKAI zaraz przystąpił do Jezusa, i rzekł: Bądź pozdrowiony, Mistrzu! I pocałował go.
13.POZNAŃSKAI zaraz podszedłszy do Jezusa powiedział: - Witaj, Rabbi! I pocałował Go.
14.WARSZ.PRASKAI natychmiast zbliżył się do Jezusa mówiąc: Bądź pozdrowiony, Nauczycielu. I pocałował Go.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I zaraz podszedł do Jezusa oraz powiedział: Bądź pozdrowiony, nauczycielu mistrzu; i go pocałował.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZaraz też podszedł do Jezusa i powiedział: Witaj, Rabbi! I pocałował Go.
17.TOR.NOWE.PRZ.I zaraz zbliżył się do Jezusa, i powiedział: Witaj, Rabbi! I pocałował Go czule.