« Mat 26:54 Ewangelia Mateusza 26:55 Mat 26:56 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574W onej godzinie rzekł Jezus tłumom: jako na zbójcę wyszliście zmieczmi i skijmi pojmać mię. Co dzień u was siedziałem ucząc wkościele, a nie jęliście mię.
2.WUJEK.1923Onéj godziny mówił Jezus rzeszom: Wyszliście jako na zbójcę z mieczmi i z kijmi, poimać mię. Siedziałem na każdy dzień u was ucząc w kościele, a nie poimaliście mię?
3.RAKOW.NTW onę godzinę mówił Jezus tłumom: Jako na zbójcę wyszliście z mieczmi, i z kijmi, pojmać mię; Na każdym dzień u was siedział ucząc w Kościele, a nie pojmaliście mię.
4.GDAŃSKA.1881Onejże godziny mówił Jezus do onej zgrai: Wyszliście jako na zbójcę z mieczami i z kijmi, pojmać mię; na każdy dzień siadałem u was, ucząc w kościele, a nie pojmaliście mię.
5.GDAŃSKA.2017W tym momencie Jezus powiedział do tłumów: Wyszliście jak na bandytę z mieczami i kijami, aby mnie schwytać. Codziennie siadałem z wami, nauczając w świątyni, a nie schwytaliście mnie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATOnej godziny mówił Jezus rzeszom: Wyszliście jako na złoczyńcę z mieczmi i kijmi pojmać mię, siedziałem na każdy dzień u Was ucząc w Kościele: a nie pojmaliście mię.
7.SZCZEPAŃSKIW owej chwili przemówił Jezus do tłuszczy: Jak na zbójcę wyszliście z mieczami i kijmi, aby Mię pojmać! Codziennie [wśród was] siadywałem, nauczając w świątyni, a nie pojmaliście Mnie!
8.MARIAWICIOnej godziny mówił Jezus rzeszom: Wyszliście jako na zbójcę z mieczami i kijami pojmać Mię. Siedziałem na każdy dzień u was ucząc w Kościele, a nie pojmaliście Mię.
9.GRZYM1936A do zgrai przemówił Jezus tak: Wy szliście na mnie jak na zbrodniarza zbrojni w miecze i kije; co dzień siadywałem wśród was, nauczając w świątyni, a nie pojmaliście mnie.
10.DĄBR.WUL.1973W tymże czasie powiedział Jezus rzeszom: Wyszliście z mieczami i z kijami jak na złoczyńcę, aby mię pojmać. Codziennie wśród was przebywałem, nauczając w świątyni, a nie pojmaliście mnie.
11.DĄBR.GR.1961I wtedy to rzekł Jezus do tłumu: Wyszliście z mieczami i z kijami jak na złoczyńcę, aby mię pojmać. Codziennie przebywałem w świątyni, nauczając, a nie pojmaliście mnie.
12.TYSIĄCL.WYD5W owej chwili Jezus rzekł do tłumów: Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę, żeby Mnie ująć. Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, a nie pochwyciliście Mnie.
13.BRYTYJKAW tej godzinie rzekł Jezus do tłumu: Jak na zbójcę wyszliście z mieczami i kijami, aby mnie pochwycić; codziennie siadywałem w świątyni i nauczałem, a nie pojmaliście mnie.
14.POZNAŃSKAW tejże chwili Jezus powiedział tłumom: - Wyszliście z mieczami i kijami jak na rozbójnika, aby Mnie pochwycić. Codziennie siadywałem w świątyni nauczając i nie ujęliście Mnie.
15.WARSZ.PRASKAWtedy też powiedział Jezus do rzesz: Wyszliście uzbrojeni w miecze i kije, by Mnie ująć jak zbójcę? A przecież każdego dnia zasiadałem w świątyni, aby was nauczać, i nie zatrzymaliście Mnie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W ową godzinę powiedział Jezus do tłumów: Wyszliście jak na zbójcę, z mieczami i kijami, aby mnie pojmać? Każdego dnia siadałem u was, ucząc w Świątyni, a nie uchwyciliście mnie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie Jezus zwrócił się do przybyłych: Wyszliście po Mnie z mieczami i kijami - jak po zbójcę. Codziennie siadywałem w świątyni i nauczałem. Tam nie schwytaliście Mnie.
18.TOR.PRZ.W tej godzinie mówił Jezus do tłumu: „Jak na zbójcę wyszliście z mieczami i z kijami, aby mnie pojmać; co dzień siadałem pośród was, nauczając w świątyni, a nie pojmaliście mnie.