« Mat 26:67 Ewangelia Mateusza 26:68 Mat 26:69 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574mówiąc: Prorokuj nam Chryste, kto jest kto cię bije?
2.WUJEK.1923Mówiąc: Prorokuj nam, Chrystusie! kto jest, który cię uderzył?
3.RAKOW.NTMówiąc: Prorokuj nam Christusie! kto jest który cię uderzył?
4.GDAŃSKA.1881Mówiąc: Prorokuj nam, Chrystusie! kto jest ten, co cię uderzył?
5.GDAŃSKA.2017Mówiąc: Prorokuj nam, Chrystusie: Kto cię uderzył?
6.SOŁOWEYCZYK.MATMówiąc: Prorokój nam Chrystusie: kto jest, który cię uderzył?
7.SZCZEPAŃSKImówiąc: Prorokuj nam, Chrystusie, kto Cię uderzył?
8.GRZYM1936pytając szyderczo: Prorokuj nam Chrystusie, kto cię teraz uderzył?
9.DĄBR.WUL.1973mówiąc: Prorokuj nam, Chrystusie, który cię uderzył?
10.DĄBR.GR.1961mówiąc: Prorokuj nam, Chrystusie, kto cię uderzył?
11.TYSIĄCL.WYD5i szydzili: Prorokuj nam, Mesjaszu, kto cię uderzył!
12.BRYTYJKAMówiąc: Prorokuj nam, Chrystusie, kto cię uderzył?
13.POZNAŃSKAmówiąc: - Prorokuj nam, Mesjaszu, kto Cię uderzył?
14.WARSZ.PRASKAi krzyczeli: Prorokuj nam, Mesjaszu: kto Cię uderzył?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.mówiąc: Prorokuj nam, Chrystusie, kto jest tym, który cię uderzył?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITProrokuj nam, Chrystusie! - drwili. - Który z nas Cię uderzył?
17.TOR.NOWE.PRZ.Mówiąc: Prorokuj nam, Mesjaszu! Kim jest ten, który Ciebie uderzył?