« Mat 27:10 Ewangelia Mateusza 27:11 Mat 27:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Jezus stał przed starostą. I spytał go starosta mówiąc: Tyli jesteś król Judski? A Jezus rzekł jemu: Ty mówisz.
2.WUJEK.1923A Jezus stanął przed Starostą, i pytał go Starosta, mówiąc: Tyś jest król Żydowski? Rzekł mu Jezus: Ty powiadasz.
3.RAKOW.NTA Jezus stał przed Starostą; i pytał go Starosta, mówiąc: Tyś jest on Król Żydowski? A Jezus rzekł jemu: Ty mówisz.
4.GDAŃSKA.1881A Jezus stał przed starostą; i pytał go starosta, mówiąc: Tyżeś jest on król żydowski? A Jezus mu rzekł: Ty powiadasz.
5.GDAŃSKA.2017Jezus stał przed namiestnikiem. I zapytał go namiestnik: Czy ty jesteś królem Żydów? Jezus mu odpowiedział: Ty sam to mówisz.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA Jezus stanął przed Starostą: i pytał go Starosta, mówiąc: Tyś jest król Żydowski? rzekł mu Jezus: Ty powiadasz.
7.SZCZEPAŃSKIJezus tedy stanął przed namiestnikiem. I zapytał Go namiestnik, mówiąc: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Sam mówisz.
8.MARIAWICIA Jezus stanął przed starostą, i pytał Go starosta mówiąc: Tyś jest król Żydowski? Rzekł mu Jezus: Ty powiadasz.
9.GRZYM1936Jezus stanął przed namiestnikiem, a namiestnik zapytał go: Tyś jest król żydowski? Jezus mu odpowiedział: Tak jest, jak mówisz.
10.DĄBR.WUL.1973A Jezus stanął przed namiestnikiem i zapytał go namiestnik mówiąc: Tyś jest król żydowski? Rzekł mu Jezus: Sam mówisz.
11.DĄBR.GR.1961A Jezusa postawiono przed namiestnikiem i zapytał go namiestnik mówiąc: Tyś jest król żydowski? Rzekł mu Jezus: Sam mówisz.
12.TYSIĄCL.WYD5Jezusa zaś postawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: Czy ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Tak, Ja nim jestem.
13.BRYTYJKAI stawiono Jezusa przed namiestnika, i zapytał go namiestnik: Czy Ty jesteś król żydowski? Jezus odpowiedział: Ty sam to mówisz.
14.POZNAŃSKAJezus stanął przed namiestnikiem. I zapytał Go namiestnik: - Czy Ty jesteś królem żydowskim? - Jezus odrzekł: Tak, to Ja.
15.WARSZ.PRASKAA Jezusa stawiono przed namiestnikiem, który Go zapytał: Czy Ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział Jezus: Ty mówisz.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus stał przed namiestnikiem. Zatem namiestnik go zapytał, mówiąc: Ty jesteś ten król Żydów? Zaś Jezus mu powiedział: Ty mówisz.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus stanął przed namiestnikiem. Czy Ty jesteś królem Żydów? - zapytał namiestnik. Ty to mówisz - odpowiedział Jezus.
18.TOR.PRZ.2023A Jezus stał przed namiestnikiem; i pytał Go namiestnik, mówiąc: Czy Ty jesteś Królem Żydów? A Jezus mu odpowiedział: „Ty to mówisz.”