« Mat 27:1 Ewangelia Mateusza 27:2 Mat 27:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A związawszy ji odwiedli i wydali ji Pontskiemu Piłatowi Staroście.
2.WUJEK.1923I związawszy przywiedli go i podali Poncyuszowi Piłatowi, Staroście.
3.RAKOW.NTA związawszy go, odwiedli, i podali go Poncyusowi Piłatowi staroście.
4.GDAŃSKA.1881I związawszy go, wiedli i podali Ponckiemu Piłatowi, staroście.
5.GDAŃSKA.2017Związali go, odprowadzili i wydali namiestnikowi Poncjuszowi Piłatowi.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI związawszy go przywiedli, i podali Pontskiemu Piłatowi Staroście.
7.SZCZEPAŃSKII związawszy Go powiedli, i wydali w ręce namiestnika {Poncyusza} Piłata.
8.GRZYM1936Potem związanego zaprowadzili do namiestnika Poncjusza Piłata i wydali go w ręce jego.
9.DĄBR.WUL.1973I zaprowadzili go związanego, i wydali namiestnikowi, Piłatowi Poncjuszowi.
10.DĄBR.GR.1961I zaprowadzili go związanego i wydali namiestnikowi, Piłatowi.
11.TYSIĄCL.WYD5Związawszy Go, zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika <Poncjusza> Piłata.
12.BRYTYJKAZwiązali go więc, odprowadzili i przekazali namiestnikowi Piłatowi.
13.POZNAŃSKAZwiązali Go, wyprowadzili i wydali namiestnikowi Piłatowi.
14.WARSZ.PRASKAZwiązali Go tedy, wyprowadzili i wydali namiestnikowi Piłatowi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc go związali, odprowadzili i poddali go namiestnikowi Poncjuszowi Piłatowi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZwiązali Go więc, odprowadzili i przekazali namiestnikowi Piłatowi.
17.TOR.NOWE.PRZ.I związali Go, zaprowadzili i oddali Go namiestnikowi Poncjuszowi Piłatowi.