« Mat 27:2 Ewangelia Mateusza 27:3 Mat 27:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy widząc Judasz, który ji wydał, iż osądzon, roskajawszy się, wrócił trzydzieści śrzebrników Arcyoffiarnikom i starszym
2.WUJEK.1923Tedy ujrzawszy Judasz, który go wydał, iż był skazan, żalem zjęty odniósł trzydzieści śrebrnych przedniejszym kapłanom i starszym,
3.RAKOW.NTTedy ujźrzawszy Judasz który go wydał, iż był osądzony, żalem zięty wrócił trzydzieści srebrników przedniejszym Ofiarownikom, i starszym,
4.GDAŃSKA.1881Tedy Judasz, który go był wydał, widząc, iż był osądzony, żałując tego, wrócił trzydzieści srebrników, przedniejszym kapłanom i starszym ludu.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Judasz, który go wydał, widząc, że został skazany, żałował tego i zwrócił trzydzieści srebrników naczelnym kapłanom i starszym;
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy ujrzawszy Judasz, który go wydał iż był skazan: żałując wrócił trzydzieści srebrnych Arcykapłanom i starszym.
7.SZCZEPAŃSKIWówczas Judasz, zdrajca Jego, widząc, że Go skazano, żalem zdjęty odniósł przedniejszym kapłanom i starszym trzydzieści srebrników,
8.GRZYM1936Judasz zaś, który go zdradził, widząc, że został skazany, żałował swego czynu i odniósł owe trzydzieści srebrników wyższym kapłanom i książętom,
9.DĄBR.WUL.1973Wtedy Judasz, który go wydał, widząc, że był skazany, żalem zdjęty, odniósł trzydzieści srebrników przedniejszym kapłanom i starszym
10.DĄBR.GR.1961Wtedy Judasz, który go wydał, widząc, że był skazany, rozgoryczony odniósł trzydzieści srebrników przedniejszym kapłanom i starszym
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Judasz, który Go wydał, widząc, że Go skazano, opamiętał się, zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom i starszym
12.BRYTYJKAWtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, żałował tego, zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom oraz starszym
13.POZNAŃSKAKiedy Judasz, który Go wydał, zobaczył, że Go skazano, poczuł wyrzuty sumienia i odniósł trzydzieści srebrników arcykapłanom i starszym,
14.WARSZ.PRASKAA Judasz, ten, który Go zdradził, widząc, że został skazany, poczuł żal. Odniósł tedy trzydzieści srebrników najwyższym kapłanom i starszym ludu mówiąc:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Judas, który go wydał, widząc, że został osądzony, żałując tego, zwrócił przedniejszym kapłanom oraz starszym ludu trzydzieści sztuk srebra,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Judasz, który Go wydał, widząc, że Jezusa skazano, zaczął żałować tego, co zrobił. Zwrócił arcykapłanom i starszym sumę trzydziestu srebrników.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy Judasz, który Go wydał, widząc, że Jezus został osądzony, żałował tego i zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom i starszym,