« Mat 27:38 Ewangelia Mateusza 27:39 Mat 27:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A mimo chodzący bluźnili go, chwiejąc głowami swemi,
2.WUJEK.1923A przechodzący mimo, bluźnili go, chwiejąc głowami swemi,
3.RAKOW.NTA imo chodzący bluźnili go, kiwając głowami swymi,
4.GDAŃSKA.1881A ci, którzy mimo chodzili, bluźnili go, chwiejąc głowami swojemi,
5.GDAŃSKA.2017A ci, którzy przechodzili obok, bluźnili mu, kiwając głowami;
6.SOŁOWEYCZYK.MATA ci którzy przechodzili mimo bluźnili go chwiejąc głowami swemi.
7.SZCZEPAŃSKIA ci, co obok przechodzili, bluźnili Mu i, potrząsając głowami swemi,
8.GRZYM1936Także i przechodnie, kiwając głowami, lżyli go
9.DĄBR.WUL.1973A przechodzący mimo bluźnili mu potrząsając głowami
10.DĄBR.GR.1961A przechodzący mimo bluźnili mu potrząsając głowami
11.TYSIĄCL.WYD5Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami,
12.BRYTYJKAA ci, którzy przechodzili mimo, bluźnili mu, kiwali głowami swymi,
13.POZNAŃSKAA przechodzący obok lżyli Go, kiwając głowami
14.WARSZ.PRASKAA ci, którzy przechodzili obok, bluźnili Mu potrząsając głowami
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ci, którzy przechodzili obok, bluźnili mu, kiwając swoimi głowami,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA ci, którzy przechodzili obok, ubliżali Mu, kręcili głowami
17.TOR.NOWE.PRZ.A ci, którzy obok przechodzili, bluźnili Mu, kiwali głowami i mówili: