« Mat 27:41 Ewangelia Mateusza 27:42 Mat 27:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Insze uzdrawiał, samego siebie niemoże uzdrowić? Jeśli Król Izraelski jest, niech zstąpi teraz zkrzyża, a uwierzemy jemu.
2.WUJEK.1923Inszych zachował, sam siebie zachować nie może: jeźli jest król Izraelski, niech teraz zstąpi z krzyża, a uwierzymy jemu.
3.RAKOW.NTInsze zachowywał, sam siebie zachować nie może. Jeśli Król Izraelski jest, niech zstąpi teraz z krzyża, a uwierzymy mu.
4.GDAŃSKA.1881Inszych ratował, a samego siebie ratować nie może; jeźliż jest król Izraelski, niech teraz zstąpi z krzyża, a uwierzymy mu.
5.GDAŃSKA.2017Innych ratował, a samego siebie uratować nie może. Jeśli jest królem Izraela, niech teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy mu.
6.SOŁOWEYCZYK.MATInszych ratował, sam siebie ratować nie może; jeśli jest Król Izraelski, niech teraz zstąpi z krzyża, a uwierzymy jemu.
7.SZCZEPAŃSKIInnych wybawiał; Siebie samego wybawić nie może! {Jeśli} jest królem Izraela, niechże teraz zstąpi z krzyża, a uwierzymy w Niego!
8.GRZYM1936Innych zbawiał a siebie nie może: jeśliś jest królem Izraela, niech zstąpi teraz z krzyża, a uwierzymy mu.
9.DĄBR.WUL.1973Innych ocalił, a sam siebie ocalić nie może. Jeśli jest królem Izraela, niechże teraz zstąpi z krzyża, a uwierzymy mu.
10.DĄBR.GR.1961Innych ocalił, a sam siebie ocalić nie może. Jest królem Izraela, niechże więc teraz zstąpi z krzyża, a uwierzymy w niego.
11.TYSIĄCL.WYD5Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego.
12.BRYTYJKAInnych ratował, a siebie samego ratować nie może; jest królem izraelskim, niech teraz zstąpi z krzyża; a uwierzymy w niego.
13.POZNAŃSKAInnych wybawiał, a siebie samego wybawić nie może! Jest królem Izraela, niech teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego.
14.WARSZ.PRASKAInnych ocalał, a siebie samego nie może ocalić. Jest przecież królem Izraela. Niech zstąpi z krzyża, to uwierzymy Mu!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Innych uratował, a samego siebie uratować nie może; skoro jest królem Israela, niech teraz zstąpi z krzyża, a uwierzymy w niego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITInnych ratował, a siebie nie może. Jest królem Izraela? Niech teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego.
17.TOR.NOWE.PRZ.Innych wybawiał, a samego siebie wybawić nie może; jeśli jest Królem Izraela, niech teraz zstąpi z krzyża, a Mu uwierzymy.