« Mat 27:47 Ewangelia Mateusza 27:48 Mat 27:49 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wnet bieżawszy jeden znich, i wziąwszy gębkę, a napełniwszy octu, i wstawiwszy na trzcinę napawał go.
2.WUJEK.1923A natychmiast bieżawszy jeden z nich, wziąwszy gębkę, napełnił octem i włożył na trzcinę i dawał mu pić.
3.RAKOW.NTA wnet bieżawszy jeden z nich, i wziąwszy gębkę, i napełniwszy octem, i włożywszy na trzcinę, napoił go.
4.GDAŃSKA.1881A zarazem bieżawszy jeden z nich, wziął gąbkę, i napełnił ją octem, a włożywszy na trzcinę, dał mu pić.
5.GDAŃSKA.2017I zaraz jeden z nich podbiegł, wziął gąbkę i napełnił ją octem, a włożywszy na trzcinę, dał mu pić.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA natychmiast bieżawszy jeden z nich wziąwszy gębkę, napełnił ją octem, i włożył na trzcinę i dawał mu pić.
7.SZCZEPAŃSKINatychmiast też pobiegł jeden z nich, i wziąwszy gąbkę napełnił ją octem, a nałożywszy ją na trzcinę, dawał Mu pić.
8.MARIAWICII natychmiast pobieżawszy jeden z nich i wziąwszy gąbkę, napełnił octem i włożył na trzcinę, i dawał Mu pić.
9.GRZYM1936A jeden z nich pobiegł szybko umoczyć gąbkę w occie i, zatykając ją na trzcinie, chciał mu dać pić.
10.DĄBR.WUL.1973I natychmiast pobiegł jeden z nich, a wziąwszy gąbkę napełnił octem, włożył na trzcinę i dał mu pić.
11.DĄBR.GR.1961I natychmiast pobiegł jeden z nich, a wziąwszy gąbkę, napełnił octem, włożył na trzcinę i dał mu pić.
12.TYSIĄCL.WYD5Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, nasączył ją octem, umocował na trzcinie i dawał Mu pić.
13.BRYTYJKAI zaraz pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę, napełnił octem, włożył na trzcinę i dał mu pić.
14.POZNAŃSKAI zaraz jeden z nich podbiegł, wziął gąbkę, napełnił ją octem, zatknął na trzcinę i dał Mu pić.
15.WARSZ.PRASKANatychmiast też przybiegł jeden z nich, wziął gąbkę, namoczył ją w occie i umocowawszy na trzcinie podał Mu do picia.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc zaraz jeden z nich podbiegł, wziął gąbkę, napełnił ją winnym octem, i włożywszy na trzcinę, dał mu pić.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITI zaraz pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę, nasączył kwaśnym winem, osadził na trzcinie i podał Mu do picia.
18.TOR.PRZ.I zaraz podbiegł jeden z nich, wziął gąbkę i nasączył ją kwaśnym winem, i nałożył na trzcinę, i dawał Mu pić.