« Mat 27:49 Ewangelia Mateusza 27:50 Mat 27:51 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Jezus zasię zawoławszy głosem wielkim, wypuścił ducha.
2.WUJEK.1923A Jezus zawoławszy po wtóre wielkim głosem, wypuścił ducha.
3.RAKOW.NTA Jezus zasię krzyknąwszy głosem wielkim, wypuścił ducha.
4.GDAŃSKA.1881Ale Jezus zawoławszy po wtóre głosem wielkim, oddał ducha.
5.GDAŃSKA.2017Jezus zaś zawołał ponownie donośnym głosem i oddał ducha.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA Jezus zawoławszy powtóre wielkim głosem, wypuścił ducha.
7.SZCZEPAŃSKIA Jezus, wołając ponownie silnym głosem, wyzionął ducha.
8.MARIAWICIA Jezus zawoławszy powtóre wielkim głosem, wypuścił ducha.
9.GRZYM1936A Jezus po raz wtóry wielkim głosem zawołał i oddał ducha.
10.DĄBR.WUL.1973A Jezus, zawoławszy powtórnie głosem wielkim, oddał ducha.
11.DĄBR.GR.1961A Jezus zawoławszy powtórnie głosem wielkim, oddał ducha.
12.TYSIĄCL.WYD5A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha.
13.BRYTYJKAAle Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha.
14.POZNAŃSKAA Jezus wydał znowu głośny okrzyk i wyzionął ducha.
15.WARSZ.PRASKAJezus zaś, zawoławszy ponownie donośnym głosem, oddał ducha.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Jezus, znowu zawołał wielkim głosem i oddał ducha.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus zaś znów donośnie zawołał i oddał ducha.
18.TOR.PRZ.Ale Jezus ponownie zawołał potężnym głosem i oddał ducha.