« Mat 27:51 Ewangelia Mateusza 27:52 Mat 27:53 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I groby otwarzały się, i wiele ciał zasnęłych świętych wstało,
2.WUJEK.1923I groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy byli posnęli, powstało.
3.RAKOW.NTI groby się otworzyły; i wiele ciał świętych którzy byli zasnęli, wzbudzonych jest:
4.GDAŃSKA.1881I groby się otwierały, a wiele ciał świętych, którzy byli zasnęli, powstało:
5.GDAŃSKA.2017Grobowce się otworzyły, a wiele ciał świętych, którzy zasnęli, powstało.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy byli posnęli, powstało.
7.SZCZEPAŃSKIGroby także się otwarły, a wiele ciał świętych, którzy przedtem posnęli, zmartwychwstało.
8.MARIAWICIi groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy byli posnęli, powstało
9.GRZYM1936groby się otwarły, a wiele ciał świętych, którzy pomarli, powstało,
10.DĄBR.WUL.1973i groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy byli posnęli, powstało.
11.DĄBR.GR.1961I groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy byli pomarli, powstało.
12.TYSIĄCL.WYD5Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało.
13.BRYTYJKAI groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych;
14.POZNAŃSKAI pootwierały się grobowce, i ciała wielu świętych spoczywających w grobach zmartwychwstały.
15.WARSZ.PRASKAGrobowce pootwierały się i wiele ciał świętych, którzy już pomarli, odzyskało życie;
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także zostały otwarte grobowce, i zostało wzbudzonych wiele ciał tych świętych, którzy zasnęli,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITotwarły się grobowce i wiele ciał świętych, którzy już zasnęli, zostało wzbudzonych.
18.TOR.PRZ.I groby otworzyły się, a wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych,