« Mat 27:54 Ewangelia Mateusza 27:55 Mat 27:56 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Było lepak tam i niewiast wiele zdaleka (patrzących) które były przyszły za Jezusem z Galileie służąc mu.
2.WUJEK.1923I było tam wiele niewiast z daleka, które były poszły za Jezusem od Galilei, posługując mu.
3.RAKOW.NTA było tam niewiast wiele z daleka przypatrujących się, które szły były za Jezusem od Galileiey posługując mu.
4.GDAŃSKA.1881A było tam wiele niewiast z daleka się przypatrujących, które były przyszły za Jezusem od Galilei, posługując mu;
5.GDAŃSKA.2017A było tam wiele kobiet, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem od Galilei i usługiwały mu.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI było tam wiele niewiast z daleka, które były poszły za Jezusem od Galileiej posługując mu.
7.SZCZEPAŃSKIA było tam wiele niewiast, <przypatrujących się> z daleka, które przyszły za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu.
8.GRZYM1936Stały też tam opodal niektóre niewiasty, które szły za nim od Galilei i usługiwały mu;
9.DĄBR.WUL.1973I było tam wiele niewiast z daleka, które szły za Jezusem od Galilei, posługując mu:
10.DĄBR.GR.1961I było tam wiele niewiast, które patrzyły z daleka; szły one za Jezusem do Galilei, posługując mu:
11.TYSIĄCL.WYD5Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu.
12.BRYTYJKAA było tam wiele niewiast, które z daleka się przypatrywały; przyszły one za Jezusem od Galilei i posługiwały mu.
13.POZNAŃSKATakże wiele niewiast przyglądało się temu z daleka. Towarzyszyły one Jezusowi od Galilei i usługiwały Mu.
14.WARSZ.PRASKAByło tam wiele kobiet, które przypatrywały się z daleka, te same, które szły za Jezusem aż do Galilei, posługując Mu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A było tam wiele, z daleka przypatrujących się niewiast, które mu usługując, poszły za Jezusem od Galilei.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITByło tam też wiele kobiet, które przyglądały się wszystkiemu z oddali. Przyszły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu.
17.TOR.NOWE.PRZ.A było tam wiele kobiet z daleka przypatrujących się, które przyszły za Jezusem z Galilei, służąc Mu;