« Mat 27:55 Ewangelia Mateusza 27:56 Mat 27:57 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Między któremi była Maria Magdalena, i Maria Jakobowa i Jozesowa matka, i matka synów Zebedeowych.
2.WUJEK.1923Między któremi była Marya Magdalena i Marya Jakóbowa i Józephowa matka i matka synów Zebedeuszowych.
3.RAKOW.NTMiędzy któremi była Marya Magdalena, i Marya Jakóba i Jozego matka, i matka synów Zebedeuszowych.
4.GDAŃSKA.1881Między któremi była Maryja Magdalena, i Maryja, matka Jakóbowa i Jozesowa, i matka synów Zebedeuszowych.
5.GDAŃSKA.2017Wśród nich były: Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa, oraz matka synów Zebedeusza.
6.SOŁOWEYCZYK.MATMiędzy któremi była Marya Magdalena, i Marya matka Jakóba i Józefa, i matka synów Zebedeuszowych.
7.SZCZEPAŃSKIWśród nich była Marya Magdalena, i Marya, matka Jakuba oraz Józefa, i matka synów Zebedeusza.
8.GRZYM1936była między niemi Marja Magdalena, Marja, matka Jakóba i Józefa, oraz Marja, matka synów Zebedeusza.
9.DĄBR.WUL.1973wśród nich była Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba i Józefa, i matka synów Zebedeuszowych.
10.DĄBR.GR.1961wśród nich była Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba i Józefa, i matka synów Zebedeuszowych.
11.TYSIĄCL.WYD5Były wśród nich: Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa, oraz matka synów Zebedeusza.
12.BRYTYJKAWśród nich była Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba i Józefa, i matka synów Zebedeuszowych.
13.POZNAŃSKAByła wśród nich Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba i Józefa, i matka synów Zebedeusza.
14.WARSZ.PRASKAWśród nich znajdowały się: Maria z Magdali, Maria, matka Jakuba i Józefa, i matka synów Zebedeuszowych.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wśród nich była Maria Magdalena, Maria matka Jakóba i Jozesa oraz matka synów Zebedeusza.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITByła wśród nich Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa, oraz matka synów Zebedeusza.
17.TOR.NOWE.PRZ.Między nimi była Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba i Jozeasa, i matka synów Zebedeusza.