« Mat 27:5 Ewangelia Mateusza 27:6 Mat 27:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Arcyoffiarnicy lepak wziąwszy śrzebrniki rzekli, nie godzi się ich włożyć do korbony, poniewasz zapłatą krwie jest.
2.WUJEK.1923A przedniejsi kapłani wziąwszy śrebrniki, mówili: Nie godzi się ich kłaść do korbony; bo jest zapłata krwie.
3.RAKOW.NTA przedniejszy Ofiarownicy wziąwszy ony srebrniki, rzekli: Nie godzi się ich wrzucić do korbony; ponieważ zapłata krwie jest.
4.GDAŃSKA.1881Ale przedniejsi kapłani wziąwszy one srebrniki, mówili: Nie godzi się ich kłaść do skarbu kościelnego, gdyż zapłata jest krwi.
5.GDAŃSKA.2017A naczelni kapłani wzięli srebrniki i mówili: Nie wolno ich kłaść do skarbca świątynnego, gdyż jest to zapłata za krew.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA Arcykapłani wziąwszy one srebrniki, mówili nie godzi się ich kłaść do karbony: gdyż jest zapłata krwie.
7.SZCZEPAŃSKIA przedniejsi kapłani, wziąwszy pieniądze, rzekli: Nie godzi się dać ich do skarbca świątyni, albowiem są zapłatą za krew.
8.GRZYM1936A wyżsi kapłani zebrali rozsypane srebrniki i mówili między sobą: Nie godzi się ich kłaść do skarbca, bo są zapłatą krwi.
9.DĄBR.WUL.1973A przedniejsi kapłani wziąwszy srebrniki mówili: Nie godzi się ich kłaść do skarbony, bo są zapłatą krwi.
10.DĄBR.GR.1961A przedniejsi kapłani wziąwszy srebrniki rzekli: Nie godzi się ich kłaść do skarbony, bo są zapłatą krwi.
11.TYSIĄCL.WYD5Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i orzekli: Nie wolno kłaść ich do skarbca świątyni, bo są zapłatą za krew.
12.BRYTYJKAA arcykapłani wzięli srebrniki i rzekli: Nie wolno kłaść ich do skarbca, gdyż jest to zapłata za krew.
13.POZNAŃSKAArcykapłani zaś wziąwszy pieniądze orzekli: - Nie wolno ich kłaść do skarbony, bo są zapłatą za (wydanie na) śmierć człowieka.
14.WARSZ.PRASKAA najwyżsi kapłani, wziąwszy pieniądze, powiedzieli: Nie można włożyć ich do skarbca, bo to zapłata za krew.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś przedniejsi kapłani wzięli te sztuki srebra, mówiąc: Nie godzi się ich kłaść do skarbca Świątyni, gdyż to jest oszacowanie przelewu krwi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITArcykapłani zaś wzięli srebrniki i rozstrzygnęli: Do skarbca świątynnego rzucać ich nie można, gdyż są ceną za krew.
17.TOR.NOWE.PRZ.Ale arcykapłani wzięli srebrniki, mówiąc: Nie wolno ich kłaść do skarbca świątynnego, gdyż jest to wycena krwi.