« Mat 27:7 Ewangelia Mateusza 27:8 Mat 27:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeco nazwano pole ono, pole krwie aż do (dnia) dzisiejszego.
2.WUJEK.1923Dlatego ona rola nazwana jest Haceldama, to jest rola krwie, aż do dnia dzisiejszego.
3.RAKOW.NTPrzetoż nazwana jest rola ona, rola krwie, aż do dnia dzisiejszego.
4.GDAŃSKA.1881Dlatego ona rola nazwana jest rolą krwi, aż do dnia dzisiejszego.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego to pole aż do dziś nazywa się Polem Krwi.
6.SOŁOWEYCZYK.MATDla tego ona rola nazwana jest Haceldama, to jest rola krwie, aż do dnia dzisiejszego.
7.SZCZEPAŃSKIDlatego nazwano ową rolę aż po dzień dzisiejszy {Hakeldama}, [to jest] Polem krwi.
8.MARIAWICIDlatego ona rola nazwana jest Haceldama, to jest Rolą Krwi, aż do dzisiejszego dnia.
9.GRZYM1936Dlatego ta ziemia nazywa się Haceldama, to znaczy pole krwi, aż po dziś dzień.
10.DĄBR.WUL.1973Dlatego pole owo nazywa się aż do dnia dzisiejszego Hakeldama, to jest pole krwi.
11.DĄBR.GR.1961Dlatego pole owo nazywa się aż do dnia dzisiejszego Pole Krwi.
12.TYSIĄCL.WYD5Dlatego pole to aż po dziś dzień nosi nazwę Pola Krwi.
13.BRYTYJKADlatego owo pole nazywa się do dnia dzisiejszego Polem Krwi.
14.POZNAŃSKADlatego to pole nazywa się polem Krwi aż do dnia dzisiejszego.
15.WARSZ.PRASKADlatego pole to nazywa się aż po dzień dzisiejszy „Polem Krwi”.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego to pole, zostało nazwane Polem Krwi, aż do dzisiejszego dnia.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego do dziś pole to nazywane jest Polem Krwi.
18.TOR.PRZ.Dlatego pole to nazwane jest Polem Krwi, aż do dnia dzisiejszego.