« Mat 27:66 Ewangelia Mateusza 28:1 Mat 28:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Poźno lepak w sobotę, gdy świtało na pierwszy (dzień) tego dnia przyszła Maria Magdalena, i druga Maria, oględać grób.
2.WUJEK.1923A w wieczór sobotni, który zaświta na dzień pierwszy szabbatu, przyszła Marya Magdalena i druga Marya oglądać grób.
3.RAKOW.NTA późno w Szabaty, gdy się rozświecało na dzień pierwszy Szabatów, szła Marya Magdalena, i druga Marya, oglądać grób;
4.GDAŃSKA.1881A gdy się skończył sabat, i już świtało na pierwszy dzień onego tygodnia, przyszła Maryja Magdalena i druga Maryja, aby grób oglądały.
5.GDAŃSKA.2017A gdy skończył się szabat i świtało pierwszego dnia tygodnia, Maria Magdalena i druga Maria przyszły obejrzeć grób.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA w wieczór sobotni, który zaświta na dzień pierwszy soboty, przyszła Marya Magdalena, i druga Marya oglądać grób.
7.SZCZEPAŃSKIA po szabacie, gdy w niedzielę świtać zaczynało, wyszła Marya Magdalena i druga Marya, by obejrzeć grób.
8.GRZYM1936W szabat wieczorem, gdy już świtał dzień niedzielny, przyszła Marja Magdalena i druga Marja odwiedzić grób.
9.DĄBR.WUL.1973A późno po szabacie, gdy świtało na pierwszy dzień tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób.
10.DĄBR.GR.1961A późno po szabacie, gdy świtało na pierwszy dzień tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób.
11.TYSIĄCL.WYD5Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób.
12.BRYTYJKAA po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób.
13.POZNAŃSKADopiero po szabacie, w pierwszy dzień tygodnia o świcie, Maria Magdalena i druga Maria przyszły zobaczyć grób.
14.WARSZ.PRASKAA kiedy minął szabat, wczesnym rankiem pierwszego dnia tygodnia Maria z Magdali i druga Maria przyszły zobaczyć grób.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W końcu szabatów, owego dnia, wtedy rozbłyskującego aż do jedności szabatów, poszła Maria Magdalena oraz druga Maria, aby obejrzeć grób.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo szabacie, pierwszego dnia tygodnia, o świcie, przyszła Maria Magdalena oraz druga Maria, aby obejrzeć grób.
17.TOR.NOWE.PRZ.A później po sabacie, gdy rozjaśniało się na pierwszy dzień tygodnia, przyszła Maria Magdalena i inna Maria, aby obejrzeć grób.