« Mat 3:11 Ewangelia Mateusza 3:12 Mat 3:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którego łopata wręce jego, i wyczyści bojowisko swoje, i zbierze pszenicę swoję do spiklerza, a plewę spali ogniem nieugaszonym.
2.WUJEK.1923Którego łopata w ręku jego, a wyczyści bojewisko swoje i zgromadzi pszenicę swą do gumna, a plewy spali ogniem nieugaszonym.
3.RAKOW.NTKtórego łopata w ręku jego, i przeczyści bojowisko swoje, i zgromadzi pszenicę swoję do zchowania, a plewę spali ogniem nieugaszonym.
4.GDAŃSKA.1881Którego łopata jest w ręku jego, a wyczyści bojewisko swoje, i zgromadzi pszenicę swoję do gumna, ale plewy spali ogniem nieugaszonym.
5.GDAŃSKA.2017Ma swoje wiejadło w ręku i wyczyści swoje klepisko, i zgromadzi swoją pszenicę do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.
6.SOŁOWEYCZYK.MATKtórego łopata w ręku jego, a wyczyści bojowisko swoje i zgromadzi pszenicę swą do gumna, a plewy spali ogniem nieugaszonym.
7.SZCZEPAŃSKIMa on wiejadło w ręku swem, i oczyści swoje boisko; pszenicę swą zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu, który się nie da ugasić.
8.GRZYM1936Dzierży on łopatę w swej ręce i wyczyści bojowisko swoje i zgarnie pszenicę swą do gumna, a plewy spali ogniem nieugaszonym.
9.DĄBR.WUL.1973Ma on wiejadło w ręku swoim i oczyści klepisko swoje, i zgromadzi pszenicę swą do gumna, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.
10.DĄBR.GR.1961Ma on wiejadło w ręku swoim i oczyści całe klepisko swoje, i zgromadzi pszenicę swą do gumna, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.
11.TYSIĄCL.WYD5Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.
12.BRYTYJKAW ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje, i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym.
13.POZNAŃSKAW Jego ręku sito do czyszczenia zboża! I oczyści swoje zboże. Ziarno zgromadzi w śpichlerzu, a plewy spali w nie gasnącym ogniu.
14.WARSZ.PRASKAMa On w ręku wiejadło, którym oczyści swe klepisko: ziarno zbierze do spichlerza, a plewy wrzuci do ognia, który nigdy nie gaśnie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.On ma w swojej ręce wiejadło i wyczyści swoje klepisko, i zgromadzi swoją pszenicę do spichlerza, a plewy spali ogniem nieugaszonym.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW ręku trzyma sito. Dokładnie przesieje wszystko, co jest na Jego klepisku. Ziarno zbierze do spichrza, plewy natomiast spali w niegasnącym ogniu.
17.TOR.NOWE.PRZ.W Jego ręku jest wiejadło, i oczyści przewiewając swoje klepisko, i zgromadzi swoją pszenicę do spichlerza, a plewy spali ogniem nieugaszonym.