« Mat 3:15 Ewangelia Mateusza 3:16 Mat 3:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ponurzony Jesus wnet wystąpił z wody, a oto otworzyły się mu niebiosa, i widział ducha Bożego zstępującego jako gołębia a idącego na się.
2.WUJEK.1923A gdy był Jezus ochrzczony, wnet wystąpił z wody. A oto się otworzyły jemu niebiosa, i widział Ducha Bożego zstępującego jako gołębicę i przychodzącego nań.
3.RAKOW.NTA będąc ponurzonym Jezus, wystąpił wnet z wody; A oto się otworzyły jemu niebiosa, i widział ducha Bożego, sstępującego jako gołębicę, i przychodzącego nań.
4.GDAŃSKA.1881A Jezus ochrzczony będąc, wnet wystąpił z wody, a oto się mu otworzyły niebiosa, i widział Ducha Bożego, zstępującego jako gołębicę, i przychodzącego na niego;
5.GDAŃSKA.2017A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody, a oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego na niego.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA gdy był Jezus ochrzczony, wnet wystąpił z wody. A oto się otworzyły jemu niebiosa: widział Ducha Bożego zstępującego jako gołębicę i przychodzącego nań.
7.SZCZEPAŃSKIA po chrzcie Jezus wyszedł niezwłocznie z wody; i oto niebiosa otworzyły się przed Nim, a Jan ujrzał Ducha Bożego, spływającego jakby gołębica, i przychodzącego nań.
8.GRZYM1936I zaraz po chrzcie Jezus wyszedł z wody. A oto niebiosa rozwarły się nad nim i ujrzał Ducha Świętego zstępującego niby gołębicę, który na nim spoczął.
9.DĄBR.WUL.1973A gdy Jezus był ochrzczony, wnet wyszedł z wody. A oto otworzyły się mu niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, zstępującego jako gołębica i przychodzącego nań.
10.DĄBR.GR.1961A gdy Jezus był ochrzczony, wnet wyszedł z wody. A oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, zstępującego jako gołębica i przychodzącego nań.
11.TYSIĄCL.WYD5A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się <nad Nim> niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego.
12.BRYTYJKAA gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim.
13.POZNAŃSKAJezus wyszedł z wody natychmiast po chrzcie. I rozwarły się nad Nim niebiosa, i zobaczył Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego doń.
14.WARSZ.PRASKAA Jezus, gdy tylko został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. I oto otworzyły się nad Nim niebiosa: i zobaczył Jezus, jak Duch Boży w postaci gołębicy zstępował na Niego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy Jezus został zanurzony, zaraz wystąpił z wody; i oto zostały mu otwarte niebiosa, i ujrzał Ducha Boga, zstępującego jak gołębica oraz spoczywającego na nim.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy Jezus został ochrzczony i wychodził z wody, otworzyło się nad Nim niebo. Wtedy zobaczył, jak Duch Boży, niczym gołębica, zstępuje i na Nim spoczywa.
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody, a oto zostały Mu otwarte niebiosa i widział Ducha Bożego, zstępującego jakby gołębica i przychodzącego na Niego.