« Mat 3:1 Ewangelia Mateusza 3:2 Mat 3:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pokajcie się, bo przybliżyło się królestwo niebieskie.
2.WUJEK.1923I mówiąc: Czyńcie pokutę; albowiem przybliżyło się królestwo niebieskie.
3.RAKOW.NTI mówiąc: Kajcie się; abowiem przybliżyło się ono królestwo niebieskie.
4.GDAŃSKA.1881A mówiąc: Pokutujcie; albowiem się przybliżyło królestwo niebieskie.
5.GDAŃSKA.2017Pokutujcie, bo przybliżyło się królestwo niebieskie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI mówiąc: Czyńcie pokutę: albowiem przybliżyło się Królestwo niebieskie.
7.SZCZEPAŃSKImówi: Pokutę czyńcie, zbliżyło się bowiem królestwo niebieskie.
8.MARIAWICIi mówiąc: Czyńcie pokutę, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebieskie.
9.GRZYM1936i mówiąc: Pokutę czyńcie, bo się przybliżyło królestwo niebieskie.
10.DĄBR.WUL.1973i mówiąc: Czyńcie pokutę, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebieskie.
11.DĄBR.GR.1961głosząc taką naukę: Czyńcie pokutę, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebieskie,
12.TYSIĄCL.WYD5Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie.
13.BRYTYJKAUpamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios.
14.POZNAŃSKANawróćcie się, bo blisko jest królestwo niebieskie.
15.WARSZ.PRASKANawróćcie się, bo królestwo niebieskie jest blisko.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.mówiąc: Skruszcie się, bowiem zbliżyło się Królestwo Niebios.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOpamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebios jest blisko.
18.TOR.PRZ.Upamiętajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebios.