« Mat 3:4 Ewangelia Mateusza 3:5 Mat 3:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy wychodziła do niego Jerozolima, i wszytka Judea i wszytka okolica Jordańska.
2.WUJEK.1923Tedy wychodziło do niego Jeruzalem i wszystka Żydowska ziemia i wszystek kraj około Jordanu.
3.RAKOW.NTTedy wychodziła do niego Jerozolima i wszytka ziemia Judska, i wszytek kraj około Jordanu.
4.GDAŃSKA.1881Tedy wychodziło do niego Jeruzalem i wszystka Judzka ziemia i wszystka kraina około Jordanu;
5.GDAŃSKA.2017Wtedy przychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy wychodziło do niego Jeruzalem i wszystka Żydowska ziemia i wszystek kraj około Jordanu.
7.SZCZEPAŃSKICiągnęła doń podówczas Jerozolima i cała Judea i cała okolica nadjordańska;
8.MARIAWICIWtedy wychodziła do niego Jerozolima i wszystka Judea i wszystka kraina Jordanowi przyległa.
9.GRZYM1936Wychodziła wtedy do niego Jerozolima i wszystka ziemia żydowska i cały kraj nadjordański,
10.DĄBR.WUL.1973Tedy wychodziła do niego Jerozolima i cała Judea, i wszelka kraina wokół Jordanu.
11.DĄBR.GR.1961A wychodziła do niego Jerozolima i cała Judea, i wszelka kraina wokół Jordanu.
12.TYSIĄCL.WYD5Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem.
13.BRYTYJKAWtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska.
14.POZNAŃSKAWtedy schodziła się do niego Jerozolima i cała Judea, i cała okolica nadjordańska.
15.WARSZ.PRASKASpieszono do niego z Jerozolimy, z całej Judei i ze wszystkich okolic nadjordańskich.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy wychodziła do niego Jerozolima, cała Judea i cała kraina wokół Jordanu;
17.EIB.BIBLIA.2016.LITSchodzili się do niego mieszkańcy Jerozolimy, całej Judei oraz okolic położonych nad Jordanem.
18.TOR.PRZ.Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem.