« Mat 3:5 Ewangelia Mateusza 3:6 Mat 3:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I nurzani byli w Jordanie od niego wyznawający grzechy swoje.
2.WUJEK.1923I byli chrzczeni w Jordanie od niego, spowiadając się grzechów swoich.
3.RAKOW.NTI byli ponurzani w Jordanie od niego, wyznawając grzechy swoje.
4.GDAŃSKA.1881I byli chrzczeni od niego w Jordanie, wyznawając grzechy swoje.
5.GDAŃSKA.2017I byli przez niego chrzczeni w Jordanie, wyznając swoje grzechy.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI byli chrzczeni w Jordanie od niego, spowiadając się grzechów swoich.
7.SZCZEPAŃSKIi przyjmowali od niego chrzest w <rzece> Jordanie, wyznając grzechy swoje.
8.MARIAWICII byli chrzczeni od niego w Jordanie, spowiadając się z grzechów swoich.
9.GRZYM1936i chrzcili się wszyscy w Jordanie u niego, pokutę z grzechów czyniąc.
10.DĄBR.WUL.1973I byli przez niego chrzczeni w Jordanie, wyznając grzechy swoje.
11.DĄBR.GR.1961I byli przez niego chrzczeni w Jordanie, wyznając grzechy swoje.
12.TYSIĄCL.WYD5Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy.
13.BRYTYJKAI byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje.
14.POZNAŃSKAA ci, którzy wyznawali swoje grzechy, byli przez niego chrzczeni w Jordanie, rzece.
15.WARSZ.PRASKAChrzcił [ludzi] w wodach Jordanu, a oni wyznawali swoje grzechy.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oraz wyznając swoje grzechy, byli zanurzani przez niego w Jordanie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITTych, którzy otwarcie przyznawali się do swoich grzechów, Jan chrzcił w Jordanie.
18.TOR.PRZ.I byli chrzczeni przez niego w Jordanie, wyznając swoje grzechy.