« Mat 3:17 Ewangelia Mateusza 4:1 Mat 4:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy Jesus zawiedzion był wpustynią od Ducha, aby kuszon od diabła.
2.WUJEK.1923Tedy Jezus był zawiedzion na puszczą od Ducha, aby był kuszon od djabła.
3.RAKOW.NTTedy Jezus zawiedziony był na puszczą od ducha, aby był kuszon ode dyabła.
4.GDAŃSKA.1881Tedy Jezus zawiedziony jest na puszczę od Ducha, aby był kuszony od dyjabła.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Jezus został zaprowadzony przez Ducha na pustynię, aby był kuszony przez diabła.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy Jezus był zawiedzion na puszczę od ducha, aby był kuszon od djabła.
7.SZCZEPAŃSKIWtedy Jezus zawiedziony był od Ducha na pustkowie, by być kuszonym przez szatana.
8.GRZYM1936Potem Jezusa Duch wywiódł na puszczę, gdzie go szatan miał kusić.
9.DĄBR.WUL.1973Wtedy Jezus zawiedziony był na pustynię przez Ducha, aby był kuszony przez szatana.
10.DĄBR.GR.1961Wtedy Jezus zawiedziony był na pustynię przez Ducha, aby był kuszony przez szatana.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.
12.BRYTYJKAWtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł.
13.POZNAŃSKAWtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.
14.WARSZ.PRASKADuch zaprowadził kiedyś Jezusa na pustynię, aby był poddany kuszeniu przez szatana.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Jezus został zaprowadzony przez Ducha na pustkowie, aby być kuszonym przez tego oszczerczego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie Duch poprowadził Jezusa na wyżynne pustkowie, aby został poddany próbie przez diabła.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy Jezus został zaprowadzony przez Ducha na pustynię, by był kuszony przez diabła.