« Mat 4:9 Ewangelia Mateusza 4:10 Mat 4:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy mówi mu Jesus: Idź Szatanie. Napisano bo: Jehowie Bogu twemu kłaniać się będziesz, i jemu samemu służyć będziesz.
2.WUJEK.1923Tedy mu rzekł Jezus: Pójdź precz, szatanie! albowiem napisano jest: Panu Bogu twemu kłaniać się będziesz, a jemu samemu służyć będziesz.
3.RAKOW.NTTedy mu mówi Jezus: Idź mi na zad szatanie! abowiem napisano jest: Panu Bogu twemu pokłonisz się, i jemu samemu tylko służyć będziesz.
4.GDAŃSKA.1881Tedy mu rzekł Jezus: Pójdź precz, szatanie! albowiem napisano: Panu Bogu twemu kłaniać się będziesz, i jemu samemu służyć będziesz.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Jezus powiedział mu: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, swemu Bogu, będziesz oddawał pokłon i tylko jemu będziesz służył.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy mu rzekł Jezus: Pójdź precz szatanie.
7.SZCZEPAŃSKIWtedy rzecze mu Jezus: Idź precz szatanie! Napisano bowiem: »Panu Bogu twemu kłaniać się będziesz, i Jemu samemu służyć będziesz«.
8.MARIAWICIWtedy mu rzekł Jezus: Idź precz szatanie, napisane jest bowiem: Panu Bogu twemu kłaniać się będziesz i Jemu samemu służyć będziesz.
9.GRZYM1936A Jezus mu na to: Precz ode mnie, szatanie; napisano bowiem: Panu Bogu twemu kłaniać się będziesz i jemu tylko cześć będziesz oddawał.
10.DĄBR.WUL.1973Tedy mu rzekł Jezus: Idź precz, szatanie, albowiem napisane jest: Panu Bogu twojemu kłaniać się będziesz i jemu samemu służyć będziesz.
11.DĄBR.GR.1961Tedy mówi mu Jezus: Idź precz, szatanie, albowiem napisane jest: Panu Bogu twojemu kłaniać się będziesz i Jemu samemu służyć będziesz.
12.TYSIĄCL.WYD5Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz.
13.BRYTYJKAWtedy rzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz.
14.POZNAŃSKAWtedy mówi mu Jezus: - Idź precz, szatanie, napisano bowiem: "Panu, Bogu Twojemu, hołd składać będziesz i Jemu tylko będziesz służył".
15.WARSZ.PRASKAWtedy Jezus odpowiedział: Odejdź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Ty będziesz składał hołdy Panu, Bogu twemu, i tylko Jemu będziesz cześć oddawał.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Jezus mu mówi: Idź precz, szatanie, bowiem jest napisane: Panu Bogu twemu oddawał będziesz pokłon i Jemu samemu będziesz służył.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Jezus skierował do niego słowa: Odejdź, szatanie! Gdyż jest napisane: Panu, swojemu Bogu, będziesz oddawał pokłon i służył jedynie Jemu.
18.TOR.PRZ.Wtedy Jezus mówi do niego: „Zejdź mi z drogi, szatanie! Bo jest napisane: Panu, Bogu twojemu, pokłon będziesz oddawać i Jemu samemu będziesz służyć.”