« Mat 4:10 Ewangelia Mateusza 4:11 Mat 4:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy zaniechał go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i służyli mu.
2.WUJEK.1923Tedy opuścił go djabeł, a oto Aniołowie przystąpili i służyli jemu.
3.RAKOW.NTTedy opuszcza go dyabeł; a oto Aniołowie przystąpili i służyli mu.
4.GDAŃSKA.1881Tedy go opuścił dyjabeł, a oto Aniołowie przystąpili i służyli mu.
5.GDAŃSKA.2017Wówczas diabeł go opuścił, a oto aniołowie przystąpili do niego i mu służyli.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy opuścił go djabeł, a oto Aniołowie przystąpili i służyli jemu.
7.SZCZEPAŃSKIWówczas szatan odstąpił od Niego, a oto aniołowie przystąpili i służyli Mu.
8.GRZYM1936Wtedy odszedł szatan od niego, a aniołowie przystąpili i służyli mu.
9.DĄBR.WUL.1973Wówczas opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i służyli jemu.
10.DĄBR.GR.1961Opuścił go tedy diabeł. A oto aniołowie przystąpili i służyli jemu.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu.
12.BRYTYJKAWtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu.
13.POZNAŃSKAWtedy diabeł Go opuścił, a przyszli aniołowie i usługiwali Mu.
14.WARSZ.PRASKAWówczas dopiero diabeł Go opuścił, a zbliżyli się aniołowie i służyli Mu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy opuszcza go ten oszczerczy; a oto podeszli aniołowie oraz Mu służyli.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy diabeł zostawił Go, a zbliżyli się aniołowie i służyli Mu.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy diabeł Go opuścił, a oto aniołowie przystąpili i służyli Mu.