« Mat 4:12 Ewangelia Mateusza 4:13 Mat 4:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A opuściwszy Nazaret przyszedł i wprowadził się do Kapernauma pomorskiego, wgranicach Zawulonowych i Neftalimowych.
2.WUJEK.1923I opuściwszy miasto Nazareth, przyszedł i mieszkał w Kapharnaum nad morzem, na granicach Zabulon i Nephthalim.
3.RAKOW.NTA opuściwszy Nadzaret, przyszedszy wprowadził się do Kapernaum, które jest nad morzem, w granicach Zabulońskich i Neftalimskich.
4.GDAŃSKA.1881A opuściwszy Nazaret, przyszedł, i mieszkał w Kapernaum, które jest nad morzem w granicach Zabulonowych i Neftalimowych;
5.GDAŃSKA.2017A opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, które leży nad morzem, w granicach Zabulona i Neftalego;
6.SOŁOWEYCZYK.MATI opuściwszy miasto Nazaret, przyszedł i mieszkał w Kafarnaum nad morzem, na granicach Zabulon i Neftalim.
7.SZCZEPAŃSKIi opuściwszy [miasto] Nazaret, poszedł i osiadł w nadmorskiem Kafarnaum, na pograniczu plemion Zabulona i Neftalego,
8.MARIAWICIi opuściwszy miasto Nazareth przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, nad morzem, na granicach Zabulon i Neftalim,
9.GRZYM1936i, opuściwszy Nazaret, zamieszkał w Kafarnaum nad morzem na pograniczu ziem Zabulon i Neftali:
10.DĄBR.WUL.1973I opuściwszy miasto Nazaret przyszedł i mieszkał w Kafarnaum nadmorskim, na pograniczu plemion Zabulona i Neftalego.
11.DĄBR.GR.1961I opuściwszy Nazaret, przyszedł i mieszkał w Kafarnaum Nadmorskim, na pograniczu plemion Zabulona i Neftalego.
12.TYSIĄCL.WYD5Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu [ziem] Zabulona i Neftalego.
13.BRYTYJKAI opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, nad morzem, na pograniczu krain Zebulona i Naftalego,
14.POZNAŃSKAA ominąwszy Nazaret zamieszkał w Kafarnaum nad morzem, na pograniczu (pokoleń) Zabulona i Neftalego,
15.WARSZ.PRASKAi ominąwszy Nazaret, zatrzymał się w Kafarnaum, nad brzegiem jeziora, tam, gdzie graniczą ze sobą Zabulon i Neftali.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a opuściwszy Nazaret, przyszedł i mieszkał w nadmorskim Kafarnaum, w granicach Zabulona i Neftalego;
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPo opuszczeniu zaś Nazaretu zamieszkał w Kafarnaum, nad morzem, w granicach Zabulona i Neftalego.
18.TOR.PRZ.2023A po opuszczeniu Nazaretu przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, nad morzem, w granicach krain Zabulona i Neftalego;