« Mat 4:14 Ewangelia Mateusza 4:15 Mat 4:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ziemia Zawulonowa i ziemia Neftalimowa, (przy) drodze morskiej za Jordanem, Galilea pogańska.
2.WUJEK.1923Ziemia Zabulon i ziemia Nephthalim, droga morska za Jordanem, Galilea poganów.
3.RAKOW.NTZiemia Zabulońska i ziemia Neftalimska przy drodze morskiej, za Jordanem, Galilea Poganów.
4.GDAŃSKA.1881Ziemia Zabulonowa i ziemia Neftalimowa przy drodze morskiej za Jordanem, Galilea poganów;
5.GDAŃSKA.2017Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, wzdłuż drogi nadmorskiej, za Jordanem, Galilea pogan.
6.SOŁOWEYCZYK.MATZiemia Zabulon i ziemia Neftalim, droga morska za Jordanem, Galilea poganów.
7.SZCZEPAŃSKIZiemio Zabulona i ziemio Neftalego, w nadmorskim szlaku, po za Jordanem, pogańska Galileo!
8.GRZYM1936Ziemia Zabulon i ziemia Neftali, droga morska za Jordanem, Galileja pogan,
9.DĄBR.WUL.1973Ziemia Zabulon i ziemia Neftali, droga morska za Jordanem, Galileja pogan.
10.DĄBR.GR.1961Ziemia Zabulon i ziemia Neftali przy drodze morskiej, za Jordanem, Galileja pogan.
11.TYSIĄCL.WYD5Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan!
12.BRYTYJKAZiemia Zebulona i ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej, Zajordanie, Galilea pogan,
13.POZNAŃSKAZiemia Zabulona i ziemia Neftalego, droga morska, Zajordanie, Galilea pogan.
14.WARSZ.PRASKAZiemia Zabulona, ziemia Neftalego, droga nadmorska, kraj zajordański, Galilea pogan.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, Droga Morza, za Jordanem, Galilea narodów;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZiemia Zebulona i ziemia Naftalego, droga morska, Zajordanie, Galilea pogan -
17.TOR.NOWE.PRZ.Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, droga morska, za Jordanem, Galilea pogan.