« Mat 4:20 Ewangelia Mateusza 4:21 Mat 4:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I postąpiwszy zonąd ujrzał drugie dwa braty, Jakoba Zebedeuszowego i Johana brata jego włodzi z Zebedeuszem ojcem jich, zszywające sieci swoje, i pozwał je.
2.WUJEK.1923A postąpiwszy ztamtąd, ujrzał drugich dwu braciéj, Jakóba Zebedeuszowego, i Jana brata jego, w łodzi z Zebedeuszem, ojcem ich, oprawując sieci swoje, i wezwał ich.
3.RAKOW.NTA postąpiwszy z tamtąd, ujźrzał drugich dwu bratu, Jakuba syna Zebedeowego, i Jana brata jego w łodzi z Zebedeem Ojcem ich, oprawiające sieci swoje, i wezwał ich.
4.GDAŃSKA.1881A postąpiwszy stamtąd, ujrzał drugich dwóch braci, Jakóba, syna Zebedeuszowego, i Jana, brata jego, w łodzi z Zebedeuszem, ojcem ich, poprawiających sieci swoje, i wezwał ich.
5.GDAŃSKA.2017A gdy poszedł stamtąd dalej, zobaczył innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, jego brata, jak ze swoim ojcem Zebedeuszem naprawiali w łodzi swoje sieci. I wezwał ich.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA postąpiwszy ztamtąd, ujrzał drugich dwóch braci Jakóba Zebedeuszowego i Jana brata jego w łodzi z Zebedeuszem ojcem ich, oprawując sieci swoje: i wezwał ich.
7.SZCZEPAŃSKIIdąc zaś dalej, ujrzał dwóch innych braci: Jakóba Zebedeuszowego i brata jego Jana, którzy wraz z Zebedeuszem, ojcem swym, porządkowali w łodzi swe sieci; ich też powołał.
8.GRZYM1936A idąc stąd dalej, zobaczył Jezus innych dwóch braci, Jakóba Zebedeuszowego i jego brata Jana, którzy razem z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali sieci w łodzi, i ich też zawołał.
9.DĄBR.WUL.1973A odszedłszy stamtąd, ujrzał dwu innych braci, Jakuba Zebedeuszowego i Jana, brata jego, jak z ojcem swym, Zebedeuszem, naprawiali w łodzi sieci. I wezwał ich.
10.DĄBR.GR.1961A idąc dalej, ujrzał dwóch innych braci: Jakuba Zebedeuszowego i Jana, brata jego, jak z ojcem swym, Zebedeuszem, naprawiali w łodzi sieci. I wezwał ich.
11.TYSIĄCL.WYD5A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał.
12.BRYTYJKAI odszedłszy stamtąd dalej, ujrzał innych dwu braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, którzy wraz z ojcem swoim, Zebedeuszem, naprawiali w łodzi swoje sieci, i powołał ich.
13.POZNAŃSKAKiedy ruszył dalej, zobaczył dwóch innych braci: Jakuba (syna) Zebedeusza i jego brata Jana, którzy razem z ojcem swoim Zebedeuszem naprawiali sieci. I wezwał ich.
14.WARSZ.PRASKAIdąc dalej, zobaczył znów dwu braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, jak będąc w łodzi z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali sieci. Ich też przywołał [ku sobie].
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy stamtąd poszedł dalej, ujrzał dwóch innych braci: Jakóba, syna Zebedeusza i Jana, jego brata, w łodzi z Zebedeuszem, ich ojcem, którzy naprawiali swoje sieci; ich także wezwał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNieco dalej Jezus dostrzegł innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i jego brata Jana. Ci, wraz ze swoim ojcem, naprawiali w łodzi sieci. Ich również powołał.
17.TOR.NOWE.PRZ.I gdy poszedł stamtąd dalej, zobaczył dwóch innych braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, jego brata, w łodzi z Zebedeuszem, ich ojcem, naprawiających swoje sieci rybackie. I powołał ich.