« Mat 4:22 Ewangelia Mateusza 4:23 Mat 4:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I obchodził wszystkę Galileą Jesus, ucząc wszkołach jich, i przepowiedając Ewanielion królestwa, i lecząc wszelką niemoc, i wszelką chorobę w ludu.
2.WUJEK.1923I obchodził Jezus wszystkę Galileą, nauczając w bóżnicach ich i przepowiadając Ewangelią królestwa a uzdrawiając wszelaką chorobę i wszelaką niemoc między ludem.
3.RAKOW.NTI obchodził wszytkę Galileą Jezus, ucząc w zgromadzeniach ich, i obwoływając ono wesołe poselstwo królestwa, i uzdrawiając wszelaką chorobę, i wszelaką niemoc w ludu.
4.GDAŃSKA.1881I obchodził Jezus wszystkę Galileją, ucząc w bóżnicach ich, i każąc Ewangieliją królestwa, a uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc między ludem.
5.GDAŃSKA.2017I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach, głosząc ewangelię królestwa i uzdrawiając wszystkie choroby i wszelkie dolegliwości wśród ludzi.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI obchodził Jezus wszystką Galileę, nauczając w bóżnicach ich i przepowiadając Ewangielią królestwa: ozdrawiając wszelaką chorobę i wszelaką niemoc między ludem.
7.SZCZEPAŃSKIPotem obchodził [Jezus] całą Galileę i miewał nauki po jej bóżnicach; głosił też Ewangelię królestwa, i leczył wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu.
8.GRZYM1936I obchodził Jezus całą Galileję, ucząc po bóżnicach i przepowiadając ewangelję królestwa, a uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu.
9.DĄBR.WUL.1973I obchodził Jezus całą Galileję, nauczając w synagogach i głosząc Ewangelię Królestwa, a uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc między ludem.
10.DĄBR.GR.1961I obchodził Jezus całą Galileję, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc ewangelię Królestwa i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc między ludem.
11.TYSIĄCL.WYD5I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.
12.BRYTYJKAI obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu.
13.POZNAŃSKAI obchodził całą Galileę, nauczając w synagogach i głosząc dobrą nowinę o królestwie, i uwalniając ludzi od wszelkich chorób i dolegliwości.
14.WARSZ.PRASKATymczasem obchodził całą Galileę, nauczał w synagogach, ogłaszał Dobrą Nowinę królestwa i leczył wszelkie choroby i wszystkie ludzkie słabości.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem Jezus obchodził całą Galileę, ucząc w ich bóżnicach, głosząc Dobrą Nowinę Królestwa, uzdrawiając każdą chorobę i wszelką niemoc między ludem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Jezus zaczął chodzić po całej Galilei. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił dobrą nowinę o Królestwie i uzdrawiał wszelkie choroby oraz wszelkie ludzkie niedomagania.
17.TOR.NOWE.PRZ.I obchodził Jezus całą Galileę, ucząc w ich synagogach i głosząc Ewangelię Królestwa, i uzdrawiając każdą chorobę i każdą słabość wśród ludu.