« Mat 4:5 Ewangelia Mateusza 4:6 Mat 4:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli jesteś syn Boży rzuć się na dół. Napisano bo, iż aniołom swym roskazał o tobie, a na ręku poniosą cię, abyś kiedy nie obraził o kamień nogi twojej.
2.WUJEK.1923I rzekł mu: Jeźliś jest Syn Boży, spuść się nadół; albowiem napisano jest: Iż Aniołom swoim rozkazał o tobie, i będą cię na ręku nosić, abyś snadź nie obraził o kamień nogi swojéj.
3.RAKOW.NTI mówi mu: Jeśli syn jesteś Boży, zrzuć się sam na dół; abowiem napisano jest: Iż Aniołom swym przykaże o tobie, i na ręku nosić cię będą, byś kiedy nie obraził o kamień nogi swej.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł mu: Jeźliś jest Syn Boży, spuść się na dół, albowiem napisano: Iż Aniołom swoim przykazał o tobie, i będą cię na rękach nosili, abyś snać nie obraził o kamień nogi swojej.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest bowiem napisane: Rozkaże o tobie swoim aniołom i będą cię nosić na rękach, abyś nie uderzył swojej nogi o kamień.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI rzekł mu: Jeśliś jest syn Boży, spuść się na dół. Albowiem napisano jest: iż aniołom swoim rozkazał o tobie, i będą cię na ręku nosić, abyś snadź nie obraził o kamień nogi swojej.
7.SZCZEPAŃSKIi mówi doń: Jeśliś Synem Bożym, rzuć się na dół; napisano bowiem: »Aniołom swoim da rozkaz o Tobie, a oni Ciebie na rękach poniosą, byś snadź nie zranił swej nogi o kamień«.
8.MARIAWICIi rzekł Mu: Jeśliś jest Syn Boży, spuść się na dół, albowiem napisane jest: że Aniołom Swoim rozkazał o tobie i będą cię na ręku nosić, abyś snać nie obraził o kamień nogi twojej.
9.GRZYM1936opowiedział mu: Jeśliś jest synem Bożym, rzuć się na dół. Albowiem jest napisane: iż aniołom swoim zdał pieczę o tobie i na rękach cię poniosą, abyś o kamień nie uraził nogi.
10.DĄBR.WUL.1973i powiedział mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się na dół; albowiem napisane jest, iż aniołom swoim rozkaże o tobie, a oni na rękach cię poniosą, abyś snadź nie zranił o kamień nogi swojej.
11.DĄBR.GR.1961mówiąc mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół; albowiem napisane jest: aniołom swoim rozkażę o tobie, a oni na rękach cię poniosą, abyś nie zranił o kamień nogi swojej.
12.TYSIĄCL.WYD5i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień.
13.BRYTYJKAI rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem: Aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej.
14.POZNAŃSKAi mówi Mu: - Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się na dół. Napisano bowiem: "Rozkazał aniołom swoim" i (napisano też): "będą Cię nosili na rękach, abyś nie uraził swej nogi o kamień".
15.WARSZ.PRASKAi powiedział Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się na dół; napisane jest przecież: Dla Ciebie wyda On rozkaz swoim aniołom i będą Cię nosili na rękach, abyś nie zranił swej stopy o jakiś kamień.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i mu mówi: Jeśli jesteś Synem Boga, rzuć się w dół; bowiem jest napisane, że: Aniołom swoim przykazał o tobie, zatem poniosą cię na rękach, abyś przypadkiem nie uraził o kamień swojej nogi.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITSkoro jesteś Synem Boga, skocz stąd w dół - namawiał. - Przecież napisano: On swym aniołom poleci cię strzec i będą cię nosić na rękach, byś czasem swojej stopy nie uraził o kamień.
18.TOR.PRZ.2023I mówi do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, albowiem jest napisane, że: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, i podniosą Cię na rękach, abyś czasem nie uraził swojej nogi o kamień.