« Mat 5:19 Ewangelia Mateusza 5:20 Mat 5:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo mówię wam, iż jeśliby nie obfitowała sprawiedliwość wasza więcej niż Księżej i Faryzeuszów, nie wnidziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście iż rzeczono starym:
2.WUJEK.1923Albowiem powiadam wam, iż, jeźli nie będzie obfitowała sprawiedliwość wasza więcéj niż Doktorów zakonnych i Pharyzeuszów, nie wnidziecie do królestwa niebieskiego.
3.RAKOW.NTAbowiem mówię wam: Iż jeśliby nie obfitowała sprawiedliwość wasza więcej niż uczonych w piśmie i Faryzeuszów, nie wnidziecie do onego królestwa niebieskiego.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem powiadam wam: Jeźli nie będzie obfitsza sprawiedliwość wasza, niż nauczonych w Piśmie i Faryzeuszów, żadnym sposobem nie wnijdziecie do królestwa niebieskiego.
5.GDAŃSKA.2017Mówię wam bowiem: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż uczonych w Piśmie i faryzeuszy, żadnym sposobem nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
6.SOŁOWEYCZYK.MATAlbowiem powiadam wam, iż jeśli nie będzie obfitowała sprawiedliwość wasza więcej niż doktorów zakonnych i Faryzeuszów, nie wnijdziecie do królestwa niebieskiego.
7.SZCZEPAŃSKIA przeto powiadam wam, że jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie większa, niż uczonych i faryzeuszów, <z pewnością> nie wnijdziecie do królestwa niebieskiego.
8.MARIAWICIAlbowiem powiadam wam, że jeśli nie będzie obfitowała sprawiedliwość wasza więcej niźli nauczycieli Zakonnych i Faryzeuszów, nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego.
9.GRZYM1936A powiadam wam, że jeżeli sprawiedliwość wasza nie będzie wyższą od sprawiedliwości uczonych zakonnych i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
10.DĄBR.WUL.1973Albowiem powiadam wam, jeżeli nie będzie obfitowała sprawiedliwość wasza więcej niż uczonych w Zakonie i faryzeuszów, nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego.
11.DĄBR.GR.1961Albowiem powiadam wam, jeżeli nie będzie obfitsza sprawiedliwość wasza niż uczonych w Zakonie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego.
12.TYSIĄCL.WYD5Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
13.BRYTYJKAAlbowiem powiadam wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios.
14.POZNAŃSKAI powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie przewyższała (sprawiedliwości) nauczycieli Pisma i faryzeuszów, na pewno nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
15.WARSZ.PRASKAZapewniam was bowiem: Jeśli waszą doskonałością nie będziecie przewyższać uczonych w Piśmie i faryzeuszy, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie przewyższać sprawiedliwości uczonych w Piśmie i faryzeuszów, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebios.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiem więcej: Jeśli w swej sprawiedliwości nie posuniecie się dalej niż znawcy Prawa i faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Niebios.
18.TOR.PRZ.Mówię bowiem wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitować bardziej niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, z pewnością nie wejdziecie do Królestwa Niebios.