« Mat 5:20 Ewangelia Mateusza 5:21 Mat 5:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie zabijesz, a ktoby zabił winien będzie sądu.
2.WUJEK.1923Słyszeliście, iż rzeczono jest starym: Nie będziesz zabijał, a ktoby zabił, będzie winien sądu.
3.RAKOW.NTSłyszeliście, iż powiedziano starodawnym: Nie będziesz zabijał; a ktoby zabił, winien będzie sądowi.
4.GDAŃSKA.1881Słyszeliście, iż rzeczono starym: Nie będziesz zabijał; a ktobykolwiek zabił, będzie winien sądu;
5.GDAŃSKA.2017Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, podlega sądowi.
6.SOŁOWEYCZYK.MATSłyszeliście, iż rzeczono jest starym: Nie będziesz zabijał: a który zabił, będzie winien sądu.
7.SZCZEPAŃSKISłyszeliście, iż powiedziano w Starym Zakonie: »Nie zabijaj; ktoby zaś zabił, tego czeka sąd«.
8.MARIAWICISłyszeliście, że powiedziane jest starym: Nie będziesz zabijał, a ktoby zabił, będzie godzien sądu.
9.GRZYM1936Słyszeliście, iż rzeczone starym: Nie zabijaj, a ktoby zabił, sądem karany będzie;
10.DĄBR.WUL.1973Słyszeliście, że powiedziane było starym: Nie zabijaj, a kto by zabił, będzie winien sądu.
11.DĄBR.GR.1961Słyszeliście, że powiedziane było starym: Nie zabijaj; a kto by zabił, będzie winien sądu.
12.TYSIĄCL.WYD5Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi.
13.BRYTYJKASłyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd.
14.POZNAŃSKASłyszeliście, że powiedziano praojcom: "Nie będziesz zabijał", a kto by zabił, winien będzie sądu.
15.WARSZ.PRASKASłyszeliście, jak mówiono ojcom waszym: Nie zabijaj! A gdyby ktoś dopuścił się zabójstwa, będzie odpowiadał przed sądem.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słyszeliście, że powiedziano praojcom: Nie będziesz mordował; a ktokolwiek by zamordował, będzie podległy sądowi.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWiecie o tym, że przodkom powiedziano: Masz nie zabijać, a kto popełni zabójstwo, będzie podlegał karze.
18.TOR.PRZ.„Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz mordował; a kto by mordował, będzie podlegał sądowi.”