« Mat 5:42 Ewangelia Mateusza 5:43 Mat 5:44 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Słyszeliście iż rzeczono: Będziesz miłować bliźniego twego, a nienawidzieć będziesz nieprzyjaciela twego.
2.WUJEK.1923Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego twego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela twego.
3.RAKOW.NTSłyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego twego, a nienawidzieć będziesz nieprzyjaciela twego.
4.GDAŃSKA.1881Słyszeliście, iż rzeczono: Będziesz miłował bliźniego twego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela twego;
5.GDAŃSKA.2017Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a swego nieprzyjaciela będziesz nienawidził.
6.SOŁOWEYCZYK.MATSłyszeliście iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego twego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela twego.
7.SZCZEPAŃSKISłyszeliście, iż powiedziano: »Będziesz miłował bliźniego swego, a miał w nienawiści nieprzyjaciela swego«.
8.MARIAWICISłyszeliście, że powiedziane jest: Będziesz miłował bliźniego twego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela twego?
9.GRZYM1936Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a wrogom nienawiść okażesz.
10.DĄBR.WUL.1973Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego twego, a w nienawiści będziesz miał nieprzyjaciela twego.
11.DĄBR.GR.1961Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego twego, a w nienawiści będziesz miał nieprzyjaciela twego.
12.TYSIĄCL.WYD5Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
13.BRYTYJKASłyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego.
14.POZNAŃSKASłyszeliście, że powiedziano: "Będziesz kochał bliźniego, a nienawidził wroga".
15.WARSZ.PRASKASłyszeliście że powiedziano: Miłuj bliźniego twego a nieprzyjaciela twego miej w nienawiści.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował twego bliskiego, a twojego nieprzyjaciela będziesz nienawidził.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWiecie, że powiedziano: Masz kochać swego bliźniego, a wroga mieć w nienawiści.
18.TOR.PRZ.2023Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swojego bliźniego, a swojego nieprzyjaciela będziesz nienawidził.