« Mat 5:43 Ewangelia Mateusza 5:44 Mat 5:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ja lepak mówię wam: Miłujcie nieprzyjacioły wasze dobrze czyńcie nienawidzącym was, i módlcie się za szkodzące was, i prześladujące was.
2.WUJEK.1923A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjacioły wasze, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, a módlcie się za prześladujące i potwarzające was,
3.RAKOW.NTA ja powiedam wam: Miłujcie nieprzyjacioły wasze; błogosławcie przeklinające was; dobrze czyńcie nienawidzącym was, i módlcie się za draźniącymi was, i prześladującymi was.
4.GDAŃSKA.1881Aleć Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjacioły wasze; błogosławcie tym, którzy was przeklinają; dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, i módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i prześladują was;
5.GDAŃSKA.2017Lecz ja wam mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was;
6.SOŁOWEYCZYK.MATA ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjacioły wasze dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, módlcie się za prześladujące i potwarzające was.
7.SZCZEPAŃSKIA ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, {czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą}, i módlcie się za tych, którzy was prześladują {i potwarzają},
8.GRZYM1936A ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjacioły wasze; czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą; módlcie się za prześladowców i oszczerców waszych,
9.DĄBR.WUL.1973A ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjacioły wasze, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, a módlcie się za prześladujących i spotwarzających was.
10.DĄBR.GR.1961A ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują.
11.TYSIĄCL.WYD5A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują,
12.BRYTYJKAA Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują,
13.POZNAŃSKAA Ja wam powiadam: Kochajcie waszych wrogów i módlcie się za prześladowców,
14.WARSZ.PRASKAA Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, módlcie się za tych, którzy was prześladują.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; wielbijcie Boga tym, którzy was przeklinają; czyńcie szlachetnie tym, którzy was nienawidzą, i módlcie się za tymi, którzy was złośliwie traktują oraz was prześladują;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa wam natomiast mówię: Kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują.
17.TOR.NOWE.PRZ.A ja wam mówię: Miłujcie swoich nieprzyjaciół, błogosławcie tych, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy was fałszywie oskarżają i prześladują was;