« Mat 5:48 Ewangelia Mateusza 6:1 Mat 6:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pilnujcie sprawiedliwości waszej nie czynić przed ludźmi, żebyście widziani od nich, jeśli bo nie tak, zapłaty niemacie u Ojca waszego który wniebiesiech.
2.WUJEK.1923Strzeżcie, abyście sprawiedliwości waszéj nie czynili przed ludźmi, abyście byli widziani od nich; bo inaczéj zapłaty mieć nie będziecie u Ojca waszego, który jest w niebiesiech.
3.RAKOW.NTStrzeżcie abyście sprawiedliwości waszej nie czynili przed ludźmi, aby się wam przypatrowano; bo inaczej zapłaty nie macie u onego Ojca waszego, który jest na niebiesiech.
4.GDAŃSKA.1881Strzeżcie się, abyście jałmużny waszej nie czynili przed ludźmi dlatego, abyście byli widziani od nich; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebiesiech.
5.GDAŃSKA.2017Pilnujcie się, abyście waszej jałmużny nie dawali przed ludźmi po to, aby was widzieli, inaczej nie będziecie mieli nagrody u waszego Ojca, który jest w niebie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATStrzeżcie się, abyście sprawiedliwości waszej nie czynili przed ludźmi, abyście byli widziani od nich: bo inaczej zapłaty mieć nie będziecie u Ojca waszego, który jest w niebiesiech.
7.SZCZEPAŃSKIStrzeżcie się, abyście sprawiedliwości waszej nie spełniali przed ludźmi, by was widziano; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebiesiech.
8.GRZYM1936Strzeżcie się, byście nie czynili uczynków waszych dobrych dla względu ludzkiego; bo inaczej nie weźmiecie nagrody od Ojca waszego w niebiesiech.
9.DĄBR.WUL.1973Strzeżcie się, abyście sprawiedliwości waszej nie czynili przed ludźmi, iżby was widziano; inaczej nagrody mieć nie będziecie u Ojca waszego, który jest w niebiesiech.
10.DĄBR.GR.1961A strzeżcie się, abyście sprawiedliwości waszej nie czynili przed ludźmi, iżby was widziano; inaczej nagrody mieć nie będziecie u Ojca waszego, który jest w niebiesiech.
11.TYSIĄCL.WYD5Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
12.BRYTYJKABaczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie.
13.POZNAŃSKAStrzeżcie się, abyście dobrych czynów nie spełniali na oczach ludzi, aby was podziwiano. Bo inaczej nie będziecie mieli zapłaty u waszego Ojca w niebie.
14.WARSZ.PRASKAPamiętajcie, by nie spełniać dobrych uczynków na oczach ludzi po to, by je podziwiano. W przeciwnym bowiem razie nie otrzymacie zapłaty od Ojca waszego, który jest w niebie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Strzeżcie się, abyście waszej jałmużny nie czynili przed ludźmi dlatego, byście przez nich byli widziani; inaczej nie macie zapłaty u waszego Ojca, który jest w niebiosach.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWystrzegajcie się obnoszenia swej sprawiedliwości przed ludźmi. Nie chciejcie wzbudzać podziwu. Inaczej nie otrzymacie zapłaty od waszego Ojca w niebie.
17.TOR.NOWE.PRZ.Uważajcie, abyście swojego daru miłosierdzia nie czynili przed ludźmi, po to, by być widzianymi przez nich, inaczej nie macie zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebiosach.