« Mat 6:27 Ewangelia Mateusza 6:28 Mat 6:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A o odzienie co się troszczecie? Wyrozumiejcie kwiaty polne, jako rostą, nie robią ani przędą.
2.WUJEK.1923A o odzienie przecz się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jako rosną: nie pracują, ani przędą.
3.RAKOW.NTA o odzienie co się pieczołujecie? Nauczcie się lilije polne jako rostą; nie pracują ani przędą,
4.GDAŃSKA.1881A o odzienie przeczże się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jako rosną; nie pracują, ani przędą.
5.GDAŃSKA.2017A o ubranie dlaczego się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną; nie pracują ani nie przędą.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA o odzienie czemu się troszczecie? Przypatrzcie się liliom polnym, jako rosną: nie pracują, ani przędzą.
7.SZCZEPAŃSKIA czemuż troszczycie się o odzienie? Popatrzcie na lilie polne; jak to one rosną! Nie pracują, ani przędą.
8.MARIAWICIA o odzienie czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liljom polnym, jako rosną: nie pracują, ani przędą,
9.GRZYM1936A o odzienie czemuż się troszczycie? Patrzcie, jak rosną lilje polne: nie pracują, nie przędą;
10.DĄBR.WUL.1973A o odzienie czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jako rosną: nie pracują ani przędą.
11.DĄBR.GR.1961A o odzienie czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym jak rosną: nie pracują ani przędą.
12.TYSIĄCL.WYD5A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną: nie pracują ani przędą.
13.BRYTYJKAA co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną; nie pracują ani przędą.
14.POZNAŃSKAI dlaczego martwicie się o ubranie? Przypatrzcie się kwiatom polnym, one nie pracują i nie przędą,
15.WARSZ.PRASKAA czemu się martwicie o odzienie? Popatrzcie na lilie polne, jak rosną! A przecież nie pracują ani przędą.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A o odzienie dlaczego się troszczycie? Przypatrzcie się polnym liliom, jak rosną; nie trudzą się, ani nie przędą.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA co do ubrania, dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się, nie przędą,
18.TOR.PRZ.2023A o ubranie dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę na lilie polne, jak rosną; nie pracują, ani nie przędą,