« Mat 6:31 Ewangelia Mateusza 6:32 Mat 6:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo wszego tego pogani szukają. Wie bo Ociec wasz niebieski, iż potrzebujecie tego wszego.
2.WUJEK.1923Bo tego wszystkiego poganie pilnie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
3.RAKOW.NTBo wszytkich tych rzeczy Pogani domagają się; wie bowiem on Ociec wasz niebieski że potrzebujecie tych rzeczy wszytkich;
4.GDAŃSKA.1881Boć tego wszystkiego poganie szukają; wieć bowiem Ojciec wasz niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie.
5.GDAŃSKA.2017Bo o to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz Ojciec niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATBoć się o to wszystko poganie wielce starają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
7.SZCZEPAŃSKIO to wszystko ubiegają się właśnie poganie; wszak Ojciec wasz niebieski wie, iż tego wszystkiego wam potrzeba.
8.MARIAWICIboć tego wszystkiego poganie pilnie szukają. Wie bowiem Ojciec wasz Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie.
9.GRZYM1936O to się wprawdzie pilnie poganie starają. Ale Ojciec wasz niebieski wie, że tego wam trzeba.
10.DĄBR.WUL.1973Bo o to wszystko poganie się pilnie starają. Albowiem wie Ojciec wasz niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie.
11.DĄBR.GR.1961Bo o to wszystko i poganie się pilnie starają. Albowiem wie Ojciec wasz niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie.
12.TYSIĄCL.WYD5Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
13.BRYTYJKABo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
14.POZNAŃSKAbo o to wszystko zabiegają poganie. A Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
15.WARSZ.PRASKASą to sprawy, o które zabiegają poganie. Ojciec wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo tego wszystkiego narody szukają; gdyż wie wasz Ojciec niebiański, że tego wszystkiego potrzebujecie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITO to wszystko kłopoczą się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
18.TOR.PRZ.2023Bo tego wszystkiego szukają poganie. Wie bowiem Ojciec wasz niebiański, że tego wszystkiego potrzebujecie.