« Mat 6:32 Ewangelia Mateusza 6:33 Mat 6:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Szukajcie lepak pierwej królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a to wszytko będzie wam przyłożono.
2.WUJEK.1923Szukajcież tedy najprzód królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a to wszystko będzie wam przydano.
3.RAKOW.NTLecz szukajcie naprzód onego królestwa Bożego, i onej sprawiedliwości jego, a te rzeczy wszytkie będą wam przyłożone.
4.GDAŃSKA.1881Ale szukajcie naprzód królestwa Bożego, i sprawiedliwości jego, a to wszystko będzie wam przydano.
5.GDAŃSKA.2017Ale szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane.
6.SOŁOWEYCZYK.MATSzukajcie tedy naprzód królestwa Bożego i sprawiedliwości jego: a to wszystko będzie wam przydane.
7.SZCZEPAŃSKISzukajcie przeto na pierwszem miejscu królestwa {Bożego} i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie wam przydane.
8.MARIAWICISzukajcież tedy najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a to wszystko będzie wam przydane.
9.GRZYM1936Wy szukajcie najpierw królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko to będzie wam przydane.
10.DĄBR.WUL.1973Szukajcież tedy naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a to wszystko będzie wam przydane.
11.DĄBR.GR.1961Szukajcie tedy naprzód Królestwa (Bożego) i sprawiedliwości jego, a to wszystko będzie wam dodane.
12.TYSIĄCL.WYD5Starajcie się naprzód o królestwo <Boga> i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.
13.BRYTYJKAAle szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.
14.POZNAŃSKASzukajcie najpierw królestwa (Bożego) i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam przydane.
15.WARSZ.PRASKASzukajcie naprzód królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale szukajcie najpierw Królestwa Boga, i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITSzukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane.
18.TOR.PRZ.2023Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko zostanie wam dodane.