« Mat 6:4 Ewangelia Mateusza 6:5 Mat 6:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy się modlisz, nie będziesz jako obłudnicy, iż nawidzą wszkołach, i na rogach ulicznych stojąc modlić się, aby jawno było ludziom. Prawdziwie mówię wam, iż odnoszą zapłatę swoję.
2.WUJEK.1923A gdy się modlicie, nie będziecie jako obłudnicy, którzy się radzi w bóżnicach i na rogach ulic stojąc modlą, aby byli widziani od ludzi, zaprawdę powiadam wam: Wzięli zapłatę swoję.
3.RAKOW.NTA gdybyś się modlił, nie będziesz jako obłudnicy; iż miłują w zgromadzeniach i na rogach ulic stojąc modlić się, aby się okazali ludziom; Amen powiedam wam: Iż już mają zapłatę swoję.
4.GDAŃSKA.1881A gdy się modlisz, nie bądź jako obłudnicy; albowiem się oni radzi w bóżnicach i na rogach ulic stojąc, modlą, aby byli widziani od ludzi; zaprawdę powiadam wam, iż odbierają zapłatę swoję.
5.GDAŃSKA.2017A gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Oni bowiem chętnie modlą się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby ludzie ich widzieli. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają swoją nagrodę.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA gdy się modlicie, nie będziecie jako obłudnicy, którzy się radzi w bóżnicy i na rogu ulic stojąc modlą, aby byli widziani od ludzi: Zaprawdę powiadam wam, iż wzięli zapłatę swoją.
7.SZCZEPAŃSKIA gdy się modlicie, nie postępujcie, jak obłudnicy, którzy lubią modlić się, po bóżnicach i po rogach ulic stojąc, by ich ludzie widzieli. Zaprawdę powiadam wam: otrzymali zapłatę swoją.
8.GRZYM1936I kiedy się modlicie, nie postępujcie jak obłudnicy, którzy radzi w bóżnicach i na rogach ulic na oczach ludzi się modlą. Powiadam wam: Wzięli zapłatę swoją.
9.DĄBR.WUL.1973A gdy się modlicie, nie bądźcie jako obłudnicy, którzy modlą się radzi w synagogach i stojąc na rogach ulic, aby byli widziani przez ludzi. Zaprawdę powiadam wam: wzięli nagrodę swoją.
10.DĄBR.GR.1961A kiedy się modlicie, nie bądźcie jako obłudnicy: oni bowiem radzi modlą się w synagogach i stojąc na rogach ulic, aby byli widziani od ludzi. Zaprawdę powiadam wam: wzięli nagrodę swoją.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę.
12.BRYTYJKAA gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją.
13.POZNAŃSKAA kiedy się modlicie, nie postępujcie jak obłudnicy, bo oni lubią się modlić, wystawając w synagogach i na narożnikach ulic, aby się pokazać ludziom. Zaprawdę, powiadam wam: Już odebrali swoją zapłatę.
14.WARSZ.PRASKAA kiedy się modlicie, nie naśladujcie obłudników, czyli tych, którzy udają się na modlitwę do synagog i na skrzyżowania ulic po to, by ich [lepiej] widziano. Zaprawdę mówię wam: tacy już otrzymali swoją zapłatę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy, bowiem oni lubią się modlić w bóżnicach oraz stojąc na rogach ulic, aby byli widziani przez ludzi; zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją zapłatę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITRównież gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Ci bowiem lubią się modlić w synagogach i na rogach głównych ulic, aby się pokazać ludziom. Zapewniam was, odbierają swą całą zapłatę.
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy; gdyż oni lubią stać i modlić się w synagogach i na rogach placów, aby ludzie ich widzieli. Zaprawdę mówię wam, że już w całości otrzymują swoją zapłatę.