« Mat 6:6 Ewangelia Mateusza 6:7 Mat 6:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A modląc się nie bełkoccie, jako pogani. Mniemają bo iż w wielomówieniu swem, wysłuchani będą.
2.WUJEK.1923A modląc się nie mówcie wiele, jako poganie; albowiem mniemają, iż w wielomowności swojéj będą wysłuchani.
3.RAKOW.NTA modląc się, nie będziecie próżnomówni, jako pogani; mniemają bowiem, iż w wielomówności swojej wysłuchani będą.
4.GDAŃSKA.1881A modląc się, nie bądźcie wielomówni, jako poganie; albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności wysłuchani będą.
5.GDAŃSKA.2017A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; oni bowiem sądzą, że ze względu na swoją wielomówność będą wysłuchani.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA modląc się nie bądźcie wielomowni, jako poganie: albowiem mniemają, iż w wielomowności swojej będą wysłuchani.
7.SZCZEPAŃSKIA na modlitwie nie mówcie wiele, jak poganie; mniemają bowiem; że będą wysłuchani dla wielomówstwa swego.
8.MARIAWICIA modląc się, nie mówcie wiele, jak to czynią poganie, albowiem mniemają, że dla wielomówstwa swojego będą wysłuchani.
9.GRZYM1936A modląc się, nie mówcie wiele, jak poganie, którzy myślą że w wielomóstwie wysłuchani będą.
10.DĄBR.WUL.1973A modląc się nie mówcie wiele, jak to czynią poganie, którzy mniemają, że dla wielomówności swojej będą wysłuchani.
11.DĄBR.GR.1961A modląc się, nie mówcie wiele, jak to czynią poganie, którzy mniemają, że dla wielomówności swojej będą wysłuchani.
12.TYSIĄCL.WYD5Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani.
13.BRYTYJKAA modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani.
14.POZNAŃSKAA modląc się nie mówcie wiele jak poganie. Im się wydaje, że dzięki wielomówności zostaną wysłuchani.
15.WARSZ.PRASKANa modlitwach waszych nie bądźcie gadatliwi jak poganie, którzy sądzą, że gdy będą dużo mówić, prędzej zostaną wysłuchani.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A modląc się, nie używajcie pustych powtórzeń jak ci, którzy są z narodów; bowiem oni mniemają, że zostaną wysłuchani z powodu swego wielomówstwa.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW czasie swojej modlitwy nie powtarzajcie się też jak poganie. Oni myślą, że dzięki wielomówności zostaną wysłuchani.
18.TOR.PRZ.Modląc się natomiast, nie paplajcie jak poganie; albowiem wydaje im się, że w swojej wielomówności zostaną wysłuchani.