« Mat 7:21 Ewangelia Mateusza 7:22 Mat 7:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mnodzy rzeką mi w on dzień: Panie, Panie, nie twoimli imieniem prorokowaliśmy? I twoim imieniem czarty wyrzuczaliśmy? I twoim imieniem mocy mnogie czyniliśmy?
2.WUJEK.1923Wiele ich rzecze mi dnia onego: Panie, Panie! izaliśmy w imię twoje nie prorokowali i w imię twe czartów nie wyganiali i w imię twe wiele cudów nie czynili?
3.RAKOW.NTWiele ich rzecze mi w on dzień: Panie, Panie! Izaliśmy twym imieniem nie prorokowali? i twym imieniem czartów nie wyrzucali? i twym imieniem mocy wiele nie czynili?
4.GDAŃSKA.1881Wiele ich rzecze mi dnia onego: Panie, Panie! izażeśmy w imieniu twojem nie prorokowali, i w imieniu twojem dyjabłów nie wyganiali, i w imieniu twojem wiele cudów nie czynili?
5.GDAŃSKA.2017Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów?
6.SOŁOWEYCZYK.MATWiele ich rzecze mi dnia onego: Panie, Panie, iżliśmy w imię twoje nie prorokowali i w imię twoje czartów nie wyganiali i w imię twe wiele cudów nie czynili?
7.SZCZEPAŃSKIW dniu owym wielu Mi powie: Panie, Panie! Czyż nie prorokowaliśmy w Imieniu Twojem? Czyż w Imieniu Twojem nie wypędzaliśmy czartów? Czyż w Imieniu Twojem nie czyniliśmy wielu cudów?
8.MARIAWICIWielu ich rzecze Mi dnia onego: Panie, Panie, izaliśmy w Imię Twoje nie prorokowali, i w Imię Twoje czartów nie wyganiali, i w Imię Twe wielu cudów nie czynili?
9.GRZYM1936Onego dnia wielu mi powie: Panie, Panie, czyśmy nie prorokowali w imię twoje, czartów nie wypędzali i wielu cudów nie czynili?
10.DĄBR.WUL.1973Wielu mi rzecze dnia owego: Panie, Panie! Czyśmy to w imię twoje nie prorokowali? I czy w imię twoje nie wypędzaliśmy czartów? I w imię twoje wiele cudów nie czynili?
11.DĄBR.GR.1961Wielu mi powie dnia owego: Panie, Panie! Czyśmy to w imię twoje nie prorokowali? I czy w imię twoje nie wypędzaliśmy czartów? I w imię twoje wiele cudów nie czynili?
12.TYSIĄCL.WYD5Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?
13.BRYTYJKAW owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?
14.POZNAŃSKAW owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż w Twoim imieniu nie prorokowaliśmy? I w Twoim imieniu nie wyrzucaliśmy czartów? I w Twoim imieniu nie dokonywaliśmy wielu cudów?
15.WARSZ.PRASKAWielu będzie mówić dnia owego: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imię Twoje? Czyż nie w imię Twoje wyrzucaliśmy czarty? Czyż nie dokonaliśmy w imię Twoje wielu cudów?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wielu mi powie w owym dniu: Panie, Panie, czy nie w Twoim Imieniu prorokowaliśmy, nie w Twoim Imieniu wyrzuciliśmy demony i nie czyniliśmy wielu cudów w Twym Imieniu?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym Dniu wielu mi powie: Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu, w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony i w Twoim imieniu dokonaliśmy wielu cudów.
18.TOR.PRZ.2023Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czy w Twoim imieniu nie prorokowaliśmy i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu dzieł mocy?