« Mat 7:29 Ewangelia Mateusza 8:1 Mat 8:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574GDy lepak zszedł zgóry, szły za nim tłumy mnogie.
2.WUJEK.1923A gdy zstąpił z góry, szły za nim wielkie rzesze.
3.RAKOW.NTA gdy on zstąpił z góry, szło za nim tłumów wiele.
4.GDAŃSKA.1881A gdy zstępował z góry, szedł za nim wielki lud;
5.GDAŃSKA.2017A gdy zszedł z góry, poszło za nim mnóstwo ludzi.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA gdy zstąpił z góry, szły za nim wielkie rzesze.
7.SZCZEPAŃSKIA gdy <Jezus> zstępował z góry, szły za Nim mnogie rzesze.
8.GRZYM1936A gdy zstąpił z góry, szły za nim rzesze wielkie:
9.DĄBR.WUL.1973A gdy zstąpił z góry, szły za nim rzesze wielkie.
10.DĄBR.GR.1961A gdy zstąpił z góry, szły za nim rzesze wielkie.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy.
12.BRYTYJKAA gdy zstąpił z góry, poszło za nim wielkie mnóstwo ludu.
13.POZNAŃSKAKiedy zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy.
14.WARSZ.PRASKAA kiedy zstąpił z góry, wielkie rzesze ruszyły za Nim.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy schodził z góry, poszły za nim wielkie tłumy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Jezus zszedł z góry, ruszyły za Nim rzesze ludzi.
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy zszedł z góry, podążały za Nim wielkie tłumy;