« Mat 8:9 Ewangelia Mateusza 8:10 Mat 8:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A usłyszawszy Jezus zadziwował się, i rzekł idącym za sobą: Prawdziwie mówię wam, ani w Izraelu tak wielkiej wiary nie nalazłem.
2.WUJEK.1923A usłyszawszy Jezus, dziwował się i rzekł tym, którzy szli z nim: Zaprawdę powiadam wam, nie nalazłem tak wielkiéj wiary w Izraelu.
3.RAKOW.NTA usłyszawszy Jezus, dziwował się, i rzekł, onym którzy szli za nim: Amen powiedam wam: Anim w Izraelu takowej nalazł wiary.
4.GDAŃSKA.1881A gdy to usłyszał Jezus, zadziwił się, i rzekł tym, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam: Anim w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazł.
5.GDAŃSKA.2017A gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i powiedział do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam: Nawet w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA usłyszawszy to Jezus, dziwował się i rzekł tym, którzy szli za nim: Zaprawdę, powiadam wam, nie nalazłem tak wielkiej wiary w Izraelu.
7.SZCZEPAŃSKISłysząc to Jezus zdziwił się, i rzekł do otoczenia swego: Zaprawdę, powiadam wam, tak wielkiej wiary nie znalazłem <u nikogo> w Izraelu.
8.GRZYM1936Co słysząc Jezus, zdziwił się i odezwał się do swego otoczenia: Powiadam wam, że nie znalazłem takiej wiary w Izraelu.
9.DĄBR.WUL.1973A Jezus usłyszawszy to, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, nie znalazłem tak wielkiej wiary w Izraelu.
10.DĄBR.GR.1961A Jezus usłyszawszy to, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary.
12.BRYTYJKAGdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem.
13.POZNAŃSKAKiedy Jezus to usłyszał, zdumiał się i powiedział do tych, którzy szli za Nim: - Zaprawdę, powiadam wam, nie znalazłem tak wielkiej wiary w Izraelu.
14.WARSZ.PRASKASłysząc to Jezus zdziwił się bardzo i powiedział do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę mówię wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy Jezus to usłyszał, zadziwił się i powiedział tym, którzy za nim szli: Zaprawdę powiadam wam, bynajmniej nie w Israelu znalazłem tak wielką wiarę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i powiedział do tych, którzy podążali za Nim: Zapewniam was, tak wielkiej wiary nie znalazłem w Izraelu u nikogo.
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy Jezus to usłyszał, pełen podziwu powiedział do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę mówię wam, nawet w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary.