« Mat 8:20 Ewangelia Mateusza 8:21 Mat 8:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Drugi zaś z uczniów jego rzekł mu: Panie, dopuść mi pierwej odyść, a pogrześć ojca mego.
2.WUJEK.1923A drugi z uczniów jego rzekł mu: Panie! dopuść mi pierwéj odejść i pogrześć ojca mego.
3.RAKOW.NTA drugi z uczniów jego rzekł mu: Panie! pozwól mi pierwej odejść, i pogrześć Ojca mego.
4.GDAŃSKA.1881A drugi z uczniów jego rzekł mu: Panie! dopuść mi pierwej odejść i pogrześć ojca mego;
5.GDAŃSKA.2017A inny spośród jego uczniów powiedział do niego: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mego ojca.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA drugi z uczniów rzekł mu: Panie, dopuść mi pierwej odejść i pogrzebać ojca mego.
7.SZCZEPAŃSKIInny znów z uczniów [Jego] rzekł doń: Panie, pozwól mi odejść wpierw i pogrzebać ojca mego.
8.GRZYM1936A jeden z uczniów jego rzekł mu: Panie, pozwól mi najpierw iść i pochować ojca mego.
9.DĄBR.WUL.1973Inny znów z uczniów jego rzekł mu: Panie, dopuść mi pierwej odejść i pogrzebać ojca mego.
10.DĄBR.GR.1961Inny znów z uczniów rzekł mu: Panie, dozwól mi wpierw odejść i pogrzebać ojca mego.
11.TYSIĄCL.WYD5Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca.
12.BRYTYJKAA drugi z uczniów rzekł do niego: Panie, pozwól mi wpierw odejść i pogrzebać ojca mojego.
13.POZNAŃSKAA ktoś inny, jeden z Jego uczniów, powiedział: - Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca.
14.WARSZ.PRASKAA oto inny, ktoś spośród uczniów, zwrócił się doń ze słowami: Panie, pozwól mi pójść najpierw pogrzebać ojca mego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także drugi z jego uczniów mu powiedział: Panie, pozwól mi wpierw odejść i pogrzebać mojego ojca.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITInny z kolei spośród Jego uczniów poprosił: Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca.
17.TOR.NOWE.PRZ.A inny z Jego uczniów powiedział do Niego: Panie! Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca.