« Mat 8:21 Ewangelia Mateusza 8:22 Mat 8:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Jezus rzekł mu: Idź za mną, a niech martwi grzeb[i]ą swoje martwe.
2.WUJEK.1923I rzekł mu Jezus: Pójdź za mną, a dopuść umarłym grześć umarłe swoje.
3.RAKOW.NTA Jezus rzekł mu: Pódź za mną, a dopuść umarłym grześć swoje umarłe.
4.GDAŃSKA.1881Ale mu Jezus rzekł: Pójdź za mną, a niechaj umarli grzebią umarłe swoje.
5.GDAŃSKA.2017Ale Jezus mu odpowiedział: Pójdź za mną, a umarli niech grzebią swoich umarłych.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI rzekł mu Jezus: Pójdź za mną, a niechaj umarli swe umarłe grzebią.
7.SZCZEPAŃSKIAle Jezus mu powiedział: Pójdź za Mną; a umarłym zostaw grzebanie swych umarłych.
8.GRZYM1936A Jezus mu rzekł: Idź za mną i pozwól umarłym grzebać umarłych swoich.
9.DĄBR.WUL.1973Ale Jezus powiedział mu: Pójdź za mną, a umarłym zostaw grzebanie umarłych swoich.
10.DĄBR.GR.1961A Jezus powiedział mu: Pójdź za mną, a grzebanie umarłych zostaw umarłym.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz Jezus mu odpowiedział: Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!
12.BRYTYJKAAle Jezus rzekł mu: Pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią umarłych swoich.
13.POZNAŃSKAMówi mu Jezus: - Chodź za Mną, a grzebanie umarłych zostaw umarłym.
14.WARSZ.PRASKALecz Jezus odpowiedział: Chodź ze Mną, a grzebanie umarłych zostaw umarłym.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Jezus mu mówi: Pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią swoich umarłych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus mu na to: Chodź za Mną. Grzebanie umarłych zostaw umarłym.
17.TOR.NOWE.PRZ.Ale Jezus powiedział mu: Pójdź za mną i pozwól umarłym pogrzebać swoich umarłych.